Kvalitets- og forskningsavdelingen

Kvalitets- og forskningsavdelingen har ansvar for evaluering, revidering og oppfølging av Helse Nord RHFs forskningsstrategi, kvalitetsstrategi og utdanningsstrategi. I tillegg ivaretar avdelingen oppgaver innefor analyse og rapportering av helsedata. Seksjoner i avdelingen

Seksjon for forskning og innovasjonhttps://helse-nord.no/om-oss/kontakt-oss/kvalitets-og-forskningsavdelingen/seksjon-for-forskning-og-innovasjonSeksjon for forskning og innovasjonSeksjonen er en del av kvalitets- og forskningsavdelingen og har blant annet ansvaret for å ivareta forskningsstrategien, utdeling av forskningsmidler og samarbeid med samarbeid med universitet og høgskole (USAM, HSAM)
Seksjon for kvalitetsutvikling og analysehttps://helse-nord.no/om-oss/kontakt-oss/kvalitets-og-forskningsavdelingen/seksjon-for-kvalitetsutvikling-og-analyseSeksjon for kvalitetsutvikling og analyseSeksjonen er en del av kvalitets- og forskningsavdelingen.


Alle ansatte i kvalitets- og forskningsavdelingen

Rasch, Johanhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/rasch-johanRasch, Johan
Totth, Arpadhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/totth-arpadTotth, Arpad
Lindstrøm, Kristinahttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/lindstrom-kristinaLindstrøm, Kristina
Lillevoll, Jann-Hårekhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/lillevoll-jann-harekLillevoll, Jann-Hårek
Viken, Runehttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/viken-runeViken, Rune
Holand, Eirikhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/holand-eirikHoland, Eirik
Nilsen, Tove Klæboehttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/nilsen-tove-kleboeNilsen, Tove Klæboe
Blakstad, Ellenhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/blakstad-ellenBlakstad, Ellen

Avdelingens arbeidsoppgaver

  • Forskning og innovasjon
  • Bevilgning av forskningsmidler
  • Ivareta forskningsstrategi
  • Nasjonale kompetansetjenester
  • Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi med kvalitetsanalyser og rapportering
  • Årlig melding  og oppdragsdokument
  • Dokumentstyring (Docmap)
  • Tildeling av innovasjonsmidler og oppfølging av strategiske innovasjonsprosjekter
  • Ivareta Helse Nords representasjon i nasjonale og regionale forsknings- og innovasjonssamarbeidsorganer 
Fant du det du lette etter?