Kvalitets- og forskningsavdelingen

Kvalitets- og forskningsavdelingen har ansvar for evaluering, revidering og oppfølging av Helse Nord RHFs forskningsstrategi, kvalitetsstrategi og utdanningsstrategi. I tillegg ivaretar avdelingen oppgaver innefor analyse og rapportering av helsedata. 


​Siv Cathrine Høymork, kvalitets- og forskningsdirektør

Seksjoner i avdelingen
Alle ansatte i kvalitets- og forskningsavdelingen

Avdelingens arbeidsoppgaver

  • Forskning og innovasjon
  • Bevilgning av forskningsmidler
  • Ivareta forskningsstrategi
  • Nasjonale kompetansetjenester
  • Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi med kvalitetsanalyser og rapportering
  • Årlig melding  og oppdragsdokument
  • Dokumentstyring (Docmap)
  • Oppfølging av brukerorganisajoner og tildeling av midler til disse
  • Tildeling av innovasjonsmidler og oppfølging av strategiske innovasjonsprosjekter
  • Ivareta Helse Nords representasjon i nasjonale og regionale forsknings- og innovasjonssamarbeidsorganer Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.