Seksjon for forskning og innovasjon

Seksjonen er en del av kvalitets- og forskningsavdelingen og har blant annet ansvaret for å ivareta forskningsstrategien, utdeling av forskningsmidler og samarbeid med samarbeid med universitet og høgskole (USAM, HSAM).

Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef​

Forskning og innovasjon i Helse Nord


Ansatte i seksjonen


Lindstrøm, Kristinahttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/lindstrom-kristinaLindstrøm, Kristina
Nilsen, Tove Klæboehttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/nilsen-tove-kleboeNilsen, Tove Klæboe
Høybråten, Knuthttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/hoybraten-knutHøybråten, KnutSeksjonens arbeidsoppgaver

  • Oppfølging av strategi for forskning og innovasjon i Helse Nord 2016-2020
  • Forsknings- og innovasjonstiltak i helseforetakene
  • Samarbeid med universitetene innen helseforskning
  • Koordinering av Helse Nords forskningsmidler; strategiske satsinger og årlig utlysning
  • Nasjonalt forsknings- og innovasjonssamarbeid med andre regionale helseforetak, universiteter, Forskningsrådet med flere
Fant du det du lette etter?