Seksjon for kvalitetsutvikling og analyse

Seksjonen er en del av kvalitets- og forskningsavdelingen og har blant annet ansvaret for å følge opp Helse Nords kvalitetsstrategi i regionen.

Hanne Frøyshov, kvalitetssjef

​Ansatte i seksjonen

Jakobsen, Ingvild Marie https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/jakobsen-ingvild-marie-Jakobsen, Ingvild Marie
Blakstad, Ellenhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/blakstad-ellen-Blakstad, Ellen
Skjemstad, Erik Slørdal https://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/skjemstad-erik-slordal-Skjemstad, Erik Slørdal
Frøyshov, Hannehttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/froyshov-hanneFrøyshov, Hanne
Lillevoll, Jann-Hårekhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/lillevoll-jann-harekLillevoll, Jann-Hårek
Totth, Arpadhttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/totth-arpadTotth, Arpad
Viken, Runehttps://helse-nord.no/om-oss/vare-medarbeidere/viken-runeViken, Rune
Seksjonens arbeidsoppgaver