Jorunn Hunstad Brendeford

Regional koordinator for sykelig overvektsbehandling

Mobil: 918 16 310
Kontortelefon: 75 57 06 66
E-post: jhb@nlsh.no

Kontorsted: Nordlandssykehuset, Bodø N-fløy , 3 etasje​

​Regional koordinators hovedfunksjon
 ​

  • Bidra til å utvikle et likeverdig tilbud for pasientene i hele regionen, hvor god kvalitet og pasientsikkerhet er i hovedfokus

  • Bidra til å utvikle et godt nettverk og samarbeidsklima mellom aktørene innen behandling av sykelig overvekts i Helse Nord
     
  • Bidra til gode samarbeidsrutiner mellom sykehus, kommunehelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner
     
  • Bidra til økt kompetanse om behandling av sykelig overvekt i Helse Nord


Les mer om behandling av sykelig overvekt i Helse Nord