Eichler, Haakon

Rådgiver HR/ORG


Telefon: 482 86 787

Forvaltningsleder av systemene fra Bluegarden og Gatsoft

Rapportering og analyse innen HR-feltet

  • Tariffnettverk i Helse Nord
  • Regional ressurs i arbeidet med nasjonal-/regional bemanningsmodell og scenariometodikk
  • Regional ressurs/koordinator i arbeidet med Medarbeiderundersøkelsen og Pasientsikkerhetsundersøkelsen