Falch, Jann Georg

Økonomidirektør og seksjonleder for økonomi og regnskap


​Telefon: 916 29 817

Seksjon for økonomi og regnskap