Fanghol, Kristian Iversen

Direktør
Kristian Iversen Fanghol

Telefon: 950 76 075

Arbeidsområder:

  • Sekretariatsansvar for ledergruppemøter i Helse Nord RHF, direktørmøtene med helseforetaksdirektørene i Helse Nord og  samarbeidsaktiviteter og møter med konserntillitsvalgte i Helse Nord sammen med stabsdirektør
  • Ansvarlig for arbeidet med årlig Oppdragsdokument til helseforetakene
  • Ansvarlig for arbeidet med Strategisk utviklingsplan 2035 
  • Ansvarlig for arbeidet med styresamlinger og koordinering av arbeidet med styreoppnevning
  • Ansvarlig for samarbeidsaktiviteter med Sametinget og fylkeskommunene i Nord-Norge
  • Oppfølging av større og mindre saker på vegne av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Fant du det du lette etter?