Hamran, Unn

Administrasjonskonsulent


Telefon: 906 90 425

Hamran er i hovedsak knyttet til fagdirektøren og hans stab, og bidrar i tillegg til andre arbeidsoppgaver i administrasjonsseksjonen.

  • Oppfølging av RBU (regionalt brukerutvalg)
  • Kurs og konferanser
  • Fagsjefmøter, innkalling/referat
  • Kontorlokaler/teknisk utstyr møterom
  • Beredskap