Eitran, Tina Mari

Konsulent, administrasjonsavdelingen

E-post: Tina.Mari.Eitran@helse-nord.no

Telefon: 75 51 29 00 / 915 79 783

Arbeidsoppgaver:

  • Sekretariat Eierdirektør og hennes stab
  • Arkiv
  • Personalforvaltning
  • Arbeidsmiljøutvalg