Elsbak, Trond Marius

Rådgiver

​​​
Telefon: 971 66 063

Seksjon for somatikk og laboratoriefag


A
rbeidsområder:

  • Medisinsk nødmeldetjeneste
  • Nødnett Helse
  • Ambulanse
  • Intensiv
  • Traume