Finnson, Jon Tomas

Seksjonsleder psykisk helse og rus

Telefon: 994 28 3 77

Seksjon for psykisk helsevern og rusbehandling

Arbeidsområder:
Psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)