Frøyshov, Hanne

Kvalitetssjef

Hanne Frøyshov


Avdeling/seksjon: Kvalitets- og forskningsavdelingen
Telefon: 47 31 95 16

Seksjon for kvalitetsutvikling og analyse

Arbeidsområder: 
  • Kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten i regionen
  • Iverksette og følge opp Helse Nords kvalitetsstrategi 
  • Koordinere og følge opp kvalitetstiltak i helseforetakeneFant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.