Frøyshov, Hanne

KvalitetssjefAvdeling/seksjon: Kvalitets- og forskningsavdelingen
Telefon: 47 31 95 16

Seksjon for kvalitetsutvikling og analyse

Arbeidsområder: 
  • Kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten i regionen
  • Iverksette og følge opp Helse Nords kvalitetsstrategi 
  • Koordinere og følge opp kvalitetstiltak i helseforetakene