Gros, Linn

Rådgiver psykisk helse og rus


Telefon: 905 68 027
Planarbeid og saksbehandling i seksjon for psykisk helse og rus.