Administrasjonskonsulent

Hamran, Unn

Unn Hamran

Telefon: 906 90 425

Administrasjonsavdelingen
Arbeidsområder:
Hamran er i hovedsak knyttet til fagdirektøren og hans stab, og bidrar i tillegg til andre arbeidsoppgaver i administrasjonsseksjonen.

  • Fagsjefmøter, innkalling/referat
  • Ansvar/oppfølging kontorlokaler/renhold/renovasjon/teknisk utstyr
  • Beredskapsstab/loggfører/systemvedlikehold
  • Prosjektstøtte diverse prosjekter
  • Kurs og konferanser


Fant du det du lette etter?