Rådgiver

Hansen, Finn Henry​Telefon: 957 21 825

Arbeidsområder:

  • Samhandling med kommunene, samarbeid med KS, forberedelse og ledelse til diverse utvalg på dette feltet, deltagelse i nasjonale og regionale samhandlingsfora, utredninger knyttet til samhandlingsfeltet (demografi, samhandlingsbarometer med mere) 
  • Nasjonale kvalitetsregistre, leder av regionalt forum, medlem av nasjonalt forum, samarbeid med Nasjonalt servicemiljø/SKDE, budsjettering og faglige spørsmål knyttet til kvalitetsregistre
  • E-helse, medlem av styringsgruppa for Nasjonalt senter for e-helseforskning, RHF-ansvarlig for omstilling og videreutvikling av NSE, kontaktperson vis a vis HOD og direktoratet for e-helse i tilknytning til omstilling av NSE
  • Nestleder i styret for Kreftregisteret


Fant du det du lette etter?