Kvalitetssjef

Holand, Eirik


Eirik Holand

Seksjon for kvalitetsutvikling og analyse

Arbeidsområder: 
  • Kvalitetsutvikling i spesialisthelsetjenesten i regionen
  • Iverksette og følge opp Helse Nords kvalitetsstrategi 
  • Koordinere og følge opp kvalitetstiltak i helseforetakene
Fant du det du lette etter?