Jacobsen, Brite

Rådgiver


Telefon: 915 79 732

Kvalitets- og forskningsavdelingen

Arbeidsområde:
  • Oppfølging, tilrettelegging og koordinering av utdanningsprogrammene innenfor voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri
  • Godkjenning av utdanningsinstitusjoner
  • Utdanningssaker
  • Brukermedvirkning
  • Tilskudd til pasient- og brukerorganisasjoner