Jensen, Jonny

Innkjøpsleder


Telefon: 901 43 224

Seksjon for innkjøpArbeidsområder:

Strategisk og planmessig ansvar for samhandling innen innkjøp og logistikk mellom helseforetakene i regionen og utad mot de andre helseregionene, som innebærer å:
  • samordne innkjøp regionalt og nasjonalt
  • representere Helse Nord RHF i Nasjonalt Nettverk Innkjøp (NNI) som ivaretar samarbeidet mellom de regionale helseforetakene og HINAS
  • delta i styringsgruppe i alle HINAS-prosjekter
  • skape arenaer for dialog med eget helsepersonell, innkjøpere og andre for å forankre anskaffelsesprosesser, sikre at behov blir ivaretatt, og oppslutning om inngåtte avtaler
  • lede Helse Nord innkjøpsforum
  • gi innkjøpsfaglig råd og veiledning
  • forestå oppfølgning av innkjøpssystem og utforming av analyser
  • utvikle innkjøps- og logistikkfunksjonen
  • ivareta leverandør- og markedskontakt
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.