Johansen, Stig

Kategorileder


Mobilnr.: 482 90 166


Seksjon for innkjøp

Arbeidsoppgaver:
  • Lede kategoriarbeidet i samarbeid med fagpersonell på tvers av foretaksgruppen
  • Utarbeide strategier, handlingsplaner, prosjektplaner og behovsplaner
  • Lede regionale anskaffelsesprosjekter, utarbeide konkurransegrunnlag, utlyse og evaluere tilbud, delta i forhandlinger og utarbeide kontraktsdokumenter
  • Administrere og forvalte leverandøravtaler
  • Bidra til å utvikle anskaffelsesvirksomheten