Larsen, Christoffer Trolie

Lærling

E-post: christoffer.trolie.larsen@helse-nord.no

Telefon: 90 78 49 96

Administrasjonsavdelingen

Arbeidsoppgaver:

  • Sentralbord
  • Resepsjon