Larsen, Linn Hege

Rådgiver avtalespesialister og private institusjoner


Telefon: 917 18 948

Seksjon eksterne helsetjenester og pasientreiser

Arbeidsoppgaver:

Helse Nord RHF sine avtaler med avtalespesialister:
  • Avtaleinngåelse, forvaltning, revisjon av og oppfølging av avtaler mellom Helse Nord RHF og praktiserende lege- og psykologspesialister med driftsavtale.
  • Medlem og sekretær for samarbeidsutvalget mellom Helse Nord RHF og lege- og psykologforeningen.
  • Plan for avtalespesialister.
Avtaleinngåelse, forvaltning, revisjon og oppfølging av private institusjoner som Helse Nord RHF har avtaler med. Det omfatter:
  • private sykehus
  • private rehabiliteringsinstitusjoner
  • private radiologiinstitutt
  • private rusinstitusjoner
  • private laboratorier
  • øvrige
Rapportering til bla Norsk Pasientregister (NPR) og Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR).
 Deltakelse i prosjektgrupper som berører avtalespesialister eller private institusjoner.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.