Larsen, Oddvar

Sjef for beredskap og sikkerhet

​​
Telefon: 992 25 855

Arbeidsområder:

  • Krise- og katastrofeberedskap
  • Samfunnssikkerhet
  • Barents helsesamarbeid
  • Nordområdene