Nilsen, Tove Klæboe

Forskningssjef


Telefon: 986 84 862
​Arbeidsområder:

Hun er medlem i blant annet

Perioden 1.august 2016 – 31.desember 2018 gjøres dette i 60% stilling. 

Tove Klæboe Nilsen har i denne perioden delvis permisjon for å jobbe i Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning med kontorsted i Helse Nord RHF, Bodø.