Rådgiver psykisk helse og rus

Nohr, Frank

Frank Nohr

Telefon: 907 61 924

Seksjon for psykisk helsevern og rusbehandling

​Arbeidsoppgaver:

 • Psykisk helsevern barn og ungdom
 • TSB (tverrspesialisert behandling) av rusmiddelavhengighet
 • Regionalt senter for spiseforstyrrelser barn
 • Rettspsykiatri, fengselspsykiatri
 • Faglig oppfølging av avtaler med private rusinstitusjoner
 • Oppfølging av avtaler med Viken senter
 • Oppfølging av avtaler med Kløveråsen
 • Oppfølging av avtaler med RIBO
 • Regionalt ressurssenter for vold og traumatisk stress, RVTS
 • Samarbeid og avtaler med BUFetat

Deltagelse i regionale fagfora
 • Fagråd for psykisk helsevern barn og ungdom – sekretær
 • Fagråd TSB av rusmiddelavhengighet
 • Regionalt utdanningsprogram for barne- og ungdomspsykiatere – leder av styringsgruppen
 • RHF-TSB nettverket
 • Samisk samarbeidsorgan
 • Samarbeidsutvalg med avtalespesialister
 • Samarbeid med husbanken•Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes (R-FAAT)

Deltagelse i nasjonale fora
 • Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse, referansegruppa - medlem
 • Nasjonalt fagråd for svangerskapsomsorg, fødselsomsorg og barselomsorg - medlem

Fant du det du lette etter?