Stabsdirektør

Paulke, Karin

Karin Paulke

Telefon: 906 88 713

Administrasjonsavdelingen

Arbeidsområder:

 • Leder for administrasjonsavdelingen 
 • Styresekretær
 • Sikre god saksforberedelse og godt beslutningsgrunnlag for ulike regionale fora (styre, regionalt brukerutvalg, samarbeids- og drøftingsmøte med KTV/KVO, foretaksmøter m.m.)
 • Sikre koordinering og tilrettelegging for god saksbehandling, gode prosesser og samhandling internt i RHF-et, mot departement, myndigheter og andre samarbeidspartnere
 • Ansvar for å koordinere og tilrettelegge for nasjonale fora
 • Ansvar for å koordinere og tilrettelegge for ulike regionale fora
 • Ansvar for å koordinere og tilrettelegge for adm. direktør
 • Ansvar for RHF-ets fellesfunksjoner (herunder arkiv), interne og eksterne møter, arrangementer og andre driftsoppgaver
 • Ansvar for ledergruppens og administrasjonens støttefunksjoner
 • Ansvar for personalforvaltning og HR-funksjon i RHF-administrasjonen
 • Personal- og budsjettansvar for administrasjonsavdelingenFant du det du lette etter?