Rådgiver

Pedersen, Raymond

Raymond Pedersen
Kontortelefon: 78 97 30 26
Mobiltelefon:  416 03 474

Seksjon for innkjøp


Arbeidsområder:
  • Forvalte regionalt innkjøps- og logistikksystem i samråd med innkjøpssjef
  • Lede det regionale forvaltningsrådet for innkjøps- og logistikksystem
  • Utarbeide rapporter og styringsinformasjon fra innkjøps- og logistikksystemet og fra andre datakilder.
  • Delta i regionalt og nasjonalt utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til innkjøpsfunksjonen, samt delta i
  • arbeid med nasjonal standardisering av kodeverk og varenomenklatur.
  • Delta i anskaffelsesprosjekter ved behov og ved ledig kapasitet.
Fant du det du lette etter?