Rudborg, Lina Marie

Kategorileder


Telefon: 452 81 713

Seksjon for innkjøp

Arbeidsoppgaver:

  • Lede kategoriarbeidet i samarbeid med fagpersonell på tvers av foretaksgruppen
  • Utarbeide strategier, handlingsplaner, prosjektplaner og behovsplaner
  • Lede regionale anskaffelsesprosjekter, utarbeide konkurransegrunnlag, utlyse og evaluere tilbud, delta i forhandlinger og utarbeide kontraktsdokumenter
  • Administrere og forvalte leverandøravtaler
  • Bidra til å utvikle anskaffelsesvirksomheten