Skår, Siw

Rådgiver


Telefon:  951 29 401

  • Diabetes
  • Sykelig overvekt
  • Hjernehelse
  • Lunge/ nyre/revmatologi/ øye/ øre-nese-hals
  • Barn som pårørende
  • Pasient- og pårørendeopplæring
  • Saksbehandling og planarbeid innen somatikk