Spørck, Randi

Seksjonsleder for seksjon for somatikk


Mobiltelefon: 418 51 615
  • Seksjonsleder
  • Ortopedi
  • Kreft (prosjektleder for revisjon av regional kreftplan)
  • Øye
  • Øre-nese-hals