Rådgiver

Steen, Helle Willassen

Helle Willassen Steen

Telefon:  908 80 897
E-post: Helle.Willassen.Steen@helse-nord.no

Seksjon eksterne helsetjenester og pasientreiser

Arbeidsoppgaver

 • Helse Nord RHF sine avtaler med avtalespesialister

 • Avtaleinngåelse, forvaltning, revisjon av og oppfølging av avtaler mellom Helse Nord RHF og praktiserende lege- og psykologspesialister med driftsavtale.

 • Avtaleinngåelse, forvaltning, revisjon og oppfølging av private institusjoner som Helse Nord RHF har avtaler med. Det omfatter:
  • private sykehus
  • private rehabiliteringsinstitusjoner
  • private radiologiinstitutt
  • private rusinstitusjoner
  • private laboratorier
  • øvrige

 • Rapportering til bla Norsk Pasientregister (NPR) og Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (NR).

 • Deltakelse i prosjektgrupper som berører avtalespesialister eller private institusjoner
Fant du det du lette etter?