Sund, Anne Berit

Rådgiver økonomi


Telefon: 917 73 586

Anne Berit er for tiden i barselspermisjon

Seksjon for økonomi og regnskap

​Arbeidsområde:

  • Regnskap
  • Budsjett
  • Konsolidering