Svee, Tove Elisabeth

Jordmor og sekretær for regional perinatal komité


Kontorsted: UNN Harstad

Kontortelefon: 77 01 57 41
Mobiltelefon: 976 02 885

  • Kvalitetsarbeid innen svangerskap, fødsel og nyfødtperioden.
  • Kontaktperson mot fagmiljøet i både spesialist- og primærhelsetjenester når det gjelder perinatalmedisinske problemstillinger