Tjeldnes, Knut

Seniorrådgiver


Telefon: 917 30 983

​Arbeidsområder:

  • Samhandlingsreformen
  • Habilitering og rehabilitering
  • Pasient- og pårørendeopplæring
  • Sykefraværsprosjektet «Raskere tilbake»
  • Folkehelsearbeid