Viken, Rune

Mobil:  909 90 455

Arbeidsoppgaver: 

Ansvar for koordinering og videreutvikling av Helse Nord LIS