Pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende er en av våre  hovedoppgaver.

​Alle sykehus har lærings- og mestringssenter (LMS). Opplæringen av pasienter og pårørende skal styrke helse og livskvalitet, gi støtte til mestring ved sykdom, og gjøre pasienter og deres pårørende i stand til å ta informerte valg.

Lærings- og mestringssentrene er med på å utvikle og spre helsepedagogisk kompetanse og søtter opp om brukermedvirkningen. De er en møteplass for samarbeid og kurs.

Fagnettverk for lærings- og mestringssentrene (LMS)

Lærings- og mestringssentrene (LMS) ved sykehusene i Helse Nord​

​På sykehusenes nettsider finner du også oversikt over pasientkurs.

Pasient- og pårørendeopplæring i Finnmarssykehuset​Pasient- og pårørendeopplæring i Universitetssykehuset Nord-Norge Pasient- og pårørendeopplæring i Nordlandssykehuset​

Pasient- og pårørendeopplæring i Helgelandssykehuset​

Brukermedvirkning i Helse Nord

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. 

For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og skal representere pasienter og pårørende.​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for for styret og administrerende direktør og medvirker på overrdnet og strategisk nivå.

Kompetanse om læring og mestring​

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er en kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten på fagområdet læring og mestring ved langvarige helseutfordringer.

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse​

Regional kompetansetjeneste for pasient - og pårørendeopplæring i Helse Sør-Øst er lokalisert ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Hovedoppgaven til tjenesten er å styrke kvaliteten på pasient- og pårørendeopplæringen i Helse Sør-Øst, men også fagfolk fra andre deler av landet vil kunne ha nytte av informasjonen på nettsiden.

Mer kunnskap om fagfeltet: Regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst​​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.