Fyrlykt

Regional utviklingsplan 2035

Ute på høring med høringsfrist 15. oktober 2018

Foretaksmøtet 10. januar 2017 ba de regionale helseforetakene om å utarbeide utviklingsplaner innen 31. desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale planer som grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan. 


Den regionale utviklingsplanen skal: 

  • Sette retning
  • Gi føringer
  • Være et felles utgangspunkt for utvikling og organisering av spesialisthelsetjenesten i landsdelen

Helse Nords strategi og visjon ligger fast og skal danne bakteppet i arbeidet. Visjonen er at «Pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord».

Videre er Helse Nords strategi: «Forbedring gjennom samarbeid. Helse Nord skal være en regional institusjon med en tydelig nordnorsk profil. Helse Nord velger samarbeid mellom enheter og nivåer som hovedstrategi.

Planen skal være ett av grunnlagene for fremtidige beslutninger om fag- og virksomhetsutvikling, sykehusstruktur, funksjonsfordeling og investeringer i regionen. Til grunn skal ligge en helsefaglig og samfunnsmessig analyse. Effektiv pasientlogistikk, både inn og ut fra sykehusene samt internt i regionen, må belyses. Avgjørende er at regionen har enheter med fagmiljøer av en kvalitet og størrelse som gir stabilitet i tilbud over tid.  

Strategidokument Helse Nord RHF.pdf

Alle som er interesserte inviteres til å komme med sine høringsinnspill til høringsnotatet. Høringsinnspill oversendes til postmottak@helse-nord.no.

Spørsmål til høringsnotatet kan rettes til direktør Kristian Fanghol på epost: kif@helse-nord.no

Høringssvar

Bodø kommune - høringssvar - foreløpig.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Bodø kommune - høringssvar - foreløpig.PDFBodø kommune - høringssvar - foreløpig.PDF
Brønnøy kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Brønnøy kommune - høringssvar.PDFBrønnøy kommune - høringssvar.PDF
Fagforbundet - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Fagforbundet - høringssvar.PDFFagforbundet - høringssvar.PDF
Fastleger i Vestvågøy kommune - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Fastleger i Vestvågøy kommune - høringssvar.pdfFastleger i Vestvågøy kommune - høringssvar.pdf
Finnmark Fylkeskommune - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Finnmark Fylkeskommune - høringssvar.pdfFinnmark Fylkeskommune - høringssvar.pdf
Finnmarkssykehuset - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Finnmarkssykehuset - høringssvar.PDFFinnmarkssykehuset - høringssvar.PDF
Gildeskål kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Gildeskål kommune - høringssvar.PDFGildeskål kommune - høringssvar.PDF
Hammerfest kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Hammerfest kommune - høringssvar.PDFHammerfest kommune - høringssvar.PDF
Harstad kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Harstad kommune - høringssvar.PDFHarstad kommune - høringssvar.PDF
Helgelandssykehuset - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Helgelandssykehuset - høringssvar.pdfHelgelandssykehuset - høringssvar.pdf
Helse Nord IKT - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Helse Nord IKT - høringssvar.pdfHelse Nord IKT - høringssvar.pdf
Helsepartiet - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Helsepartiet - høringssvar.pdfHelsepartiet - høringssvar.pdf
Hjernerådet - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Hjernerådet - høringssvar.PDFHjernerådet - høringssvar.PDF
Kliniske ernæringsfysiologers forening - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Kliniske ernæringsfysiologers forening - høringssvar.pdfKliniske ernæringsfysiologers forening - høringssvar.pdf
Kreftforeningen - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Kreftforeningen - høringssvar.PDFKreftforeningen - høringssvar.PDF
LHL-Troms - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/LHL-Troms - høringssvar.pdfLHL-Troms - høringssvar.pdf
Legeforeningen - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Legeforeningen - høringssvar.PDFLegeforeningen - høringssvar.PDF
Lofotrådet - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Lofotrådet - høringssvar.PDFLofotrådet - høringssvar.PDF
Meløy kommune - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Meløy kommune - høringssvar.pdfMeløy kommune - høringssvar.pdf
Midt-Troms - LØKTA - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Midt-Troms - LØKTA - høringssvar.pdfMidt-Troms - LØKTA - høringssvar.pdf
Nord Troms studiesenter - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Nord Troms studiesenter - høringssvar.pdfNord Troms studiesenter - høringssvar.pdf
Nord Universitet - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Nord Universitet - høringssvar.PDFNord Universitet - høringssvar.PDF
Nordland Fylkeskommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Nordland Fylkeskommune - høringssvar.PDFNordland Fylkeskommune - høringssvar.PDF
Nordlandssykehuset - høringssvar - vedlegg.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Nordlandssykehuset - høringssvar - vedlegg.pdfNordlandssykehuset - høringssvar - vedlegg.pdf
Nordlandssykehuset - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Nordlandssykehuset - høringssvar.pdfNordlandssykehuset - høringssvar.pdf
Norsk Sykepleierforbund - ABIOK - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Norsk Sykepleierforbund - ABIOK - høringssvar.PDFNorsk Sykepleierforbund - ABIOK - høringssvar.PDF
Norsk Sykepleierforbund - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Norsk Sykepleierforbund - høringssvar.PDFNorsk Sykepleierforbund - høringssvar.PDF
Norsk lymfødem- og lipødemforbund - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Norsk lymfødem- og lipødemforbund - høringssvar.PDFNorsk lymfødem- og lipødemforbund - høringssvar.PDF
Ofoten regionråd - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Ofoten regionråd - høringssvar.PDFOfoten regionråd - høringssvar.PDF
Pensjonistforbundet i Nordland - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Pensjonistforbundet i Nordland - høringssvar.PDFPensjonistforbundet i Nordland - høringssvar.PDF
Rana kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Rana kommune - høringssvar.PDFRana kommune - høringssvar.PDF
Rana utviklingsselskap - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Rana utviklingsselskap - høringssvar.PDFRana utviklingsselskap - høringssvar.PDF
Regional utviklingsplan 2035 - oppsummering av høringsuttalelser pr. 12. november 2018.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Regional utviklingsplan 2035 - oppsummering av høringsuttalelser pr. 12. november 2018.pdfRegional utviklingsplan 2035 - oppsummering av høringsuttalelser pr. 12. november 2018.pdf
Regionalt fagnettverk for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Regionalt fagnettverk for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord - høringssvar.pdfRegionalt fagnettverk for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord - høringssvar.pdf
Saltdal kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Saltdal kommune - høringssvar.PDFSaltdal kommune - høringssvar.PDF
Salten regionråd - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Salten regionråd - høringssvar.PDFSalten regionråd - høringssvar.PDF
Sametinget - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Sametinget - høringssvar.PDFSametinget - høringssvar.PDF
Skånland kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Skånland kommune - høringssvar.PDFSkånland kommune - høringssvar.PDF
Sykehusapotek Nord - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Sykehusapotek Nord - høringssvar.pdfSykehusapotek Nord - høringssvar.pdf
Sør-Varanger kommune - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Sør-Varanger kommune - høringssvar.pdfSør-Varanger kommune - høringssvar.pdf
Troms Fylkeskommune - vedlegg - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Troms Fylkeskommune - vedlegg - høringssvar.PDFTroms Fylkeskommune - vedlegg - høringssvar.PDF
Troms fylkeskommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Troms fylkeskommune - høringssvar.PDFTroms fylkeskommune - høringssvar.PDF
Troms legeforening - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Troms legeforening - høringssvar.PDFTroms legeforening - høringssvar.PDF
Tromsø kommune - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Tromsø kommune - høringssvar.PDFTromsø kommune - høringssvar.PDF
UNN - høringssvar - vedlegg.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/UNN - høringssvar - vedlegg.PDFUNN - høringssvar - vedlegg.PDF
UNN - høringssvar fra organisasjoner.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/UNN - høringssvar fra organisasjoner.PDFUNN - høringssvar fra organisasjoner.PDF
UNN - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/UNN - høringssvar.pdfUNN - høringssvar.pdf
UNN - medisinsk klinikk - høringssvar.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/UNN - medisinsk klinikk - høringssvar.pdfUNN - medisinsk klinikk - høringssvar.pdf
Universitetet i Tromsø - helsefak - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Universitetet i Tromsø - helsefak - høringssvar.PDFUniversitetet i Tromsø - helsefak - høringssvar.PDF
Universitetet i Tromsø - ledelsen - høringssvar.PDFhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Regional utviklingsplan 2035/Høringssvar/Universitetet i Tromsø - ledelsen - høringssvar.PDFUniversitetet i Tromsø - ledelsen - høringssvar.PDF



Dokumenter fra prosjektmøter

Planutkast pr. 11. juni 2018:

Prosjektgruppemøte 30. mai 2018:

Prosjektgruppemøte 7. mai 2018:

Prosjektgruppemøte 22. mars 2018:

Agendaen for møtet er: 

Innledning
Dagens hovedtema: Bemanning
- Presentasjon av data
- Tall for overtid, innleie og EFO
- Oppdatering etter WS
- Tiltak
Struktur og rammer for planen
- Se vedlegg som er under arbeid – se spesielt på struktur
Organisering og styring av Helse Nord 2035
- Innledning ved Kristian
Eventuelt

Prosjektgruppemøte 27. februar 2018:

Prosjektgruppemøte 8. februar 2018:

Prosjektgruppemøte 17. januar 2018:

Prosjektgruppemøte 4. januar 2018:

Prosjektgruppemøte 23.-24. november 2017:

Dokumenter fra styringsgruppemøter

Styringsgruppemøte 6. mars 2018:

Styringsgruppemøte 6. februar 2018:

Styringsgruppemøte 9. januar 2018:

Styringsgruppemøte 5. desember 2017:

Dokumenter fra direktørmøter

Direktørmøte 9. april 2018:

Direktørmøte 24. januar 2018:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.