Samiske spesialisthelsetjenester

I tett samarbeid med Sametinget er Helse Nord RHF i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.


Prosjektet «Videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» har som mål og utarbeide en strategisk og overordnet plan med tiltak som fremmer likeverdige spesialisthelsetjenester, som er tilrettelagt samiske pasienters språklige og kulturelle bakgrunn.  Helse Nord RHF står som prosjekteier, men dette er mye mer enn et regionalt prosjekt.

Kontaktperson


Samisk rådgiver og prosjektleder Tone Kristin Amundsen
Telefon: 46803114

Prinsippdokument

I følge Nasjonal helse- og sykehusplan skal Helse Nord RHF ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjeneste  til den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som fremgår av planen. Helse Nord RHF har i samarbeid med Sametinget utarbeidet et prinsippdokument som skal være grunnlaget for det videre arbeidet.

Prinsippdokument.pdf


Mandat for prosjektet

Prosjekteier er Helse Nord RHF ved administrerende direktør. Det er utarbeidet et mandat i dialog med Sametinget.

Mandat for konseptfasen signert.pdf


Styringsgruppa (medlemmer, møtedatoer og referater)

Medlemmer

 • Leder, Geir Tollåli, Helse Nord RHF
 • Nestleder, Inger Marit Eira-Åhren, Snåsa Kommune
 • Mikkel Eskil Mikkelsen, Sametinget
 • Carina Meland, Helse Vest RHF
 • Sigrid Aas, Helse Midt RHF
 • Knut Even Lindsjørn, Helse Sør-Øst RHF
 • Sara Eira Gaup, KS
 • Astrid Eriksen, Senter for samisk helseforskning
 • Siv Kvernmo, Samisk legeforening
 • Gunn Heatta, SANKS
 • Else Mari Isaksen, Regionalt brukerutvalg 
 • Ann Mari Jenssen, Konserntillitsvalgt for YS i Helse Nord

Møtedatoer
 • Fredag 16. november 2018, Gardemoen
 • Torsdag 17. januar 2019, Stjørdal
 • Onsdag 6. og torsdag 7. mars 2019, Karasjok
 • Fredag 24. mai 2019, Bergen

Møtereferater

20180831 Referat styringsgruppemøte spesiaslisthelsetjenester til den samiske befolkningen.pdfhttps://helse-nord.no/Documents/Prosjekter/Samiske helsetjenester/Styringsguppemøter/20180831 Referat styringsgruppemøte spesiaslisthelsetjenester til den samiske befolkningen.pdf20180831 Referat styringsgruppemøte spesiaslisthelsetjenester til den samiske befolkningen.pdfpdf207620


Prosjektgruppa (medlemmer, møtedatoer og referater)


Gruppen er ikke oppnevnt enda og det er ikke satt møtedatoer.

Aktuelle lenker om samiske helsetjenester


Aktuelt

 • Ann-Ragnhild Broderstad
  13.06.2019 Universitetssykehuset Nord-Norge
  SAMINOR tar tempen på folkehelsa i nord

  Befolkningsstudien SAMINOR 2 avslørte at en urovekkende høy andel av både samiske og ikke-samiske kvinner har opplevd vold i nære relasjoner. Også blant menn var det mange som rapporterte å ha opplevd slik vold. Kan det virkelig stemme, og...

 • Møte i styringsgruppa 31. august
  05.09.2018
  Her går startskuddet for en historisk satsing på samiske helsetjenester

  Helse Nord RHF, i tett samarbeid med Sametinget, er i gang med jobben som skal sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

 • Sametingspresident Aili Keskitalo og styremedlem Kari Jørgensen har underskrevet avtalen
  08.03.2018
  Sametinget og Helse Nord inngår samarbeidsavtale

  Sametinget og Helse Nord RHF underskrev 7. mars 2018 en samarbeidsavtale som skal styrke samarbeidet om utviklingen av helsetjenesten til den samiske befolkning.

 • 10.02.2017
  Vi må forstå det samiske bedre

  – Kunnskap om hva som skaper gode helsetjenester for den samiske befolkningen må økes, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

Fant du det du lette etter?