Helseatlas

Her vil du finne en oversikt over publiserte helseatlas fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). 

​I Norge er det et mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester på tvers av geografi og sosiale grupper. Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles.

Helseatlas er en nettbasert karttjeneste. Atlaset er et tredelt produkt som består av et interaktivt Norgeskart, faktaark og en rapport som redegjør for metode og med mer inngående beskrivelse av hvert pasientutvalg. Helseatlas utvikles og leveres av SKDE i samarbeid med Helse Vest og Helsedirektoratet.

 • Helseatlas for fødselshjelp

  Helseatlas for fødselshjelp er det andre av to atlas innen gynekologi og fødselshjelp som er laget av SKDE etter initiativ fra Norsk gynekologisk forening. 

 • Gynekologi 2015-2017

  I helseatlas for gynekologi har vi kartlagt geografisk variasjon i bruken av et utvalg av spesialisthelsetjenester innen gynekologi i perioden 2015–2017. 

 • Dagkirurgiatlas 2013-2017

  I det andre helseatlaset på dagkirurgi beskrives utviklingen i omfang og variasjon mellom helseforetakenes opptaksområder for de samme tolv inngrepene som i det første dagkirurgiatlaset, denne gang for perioden 2013–2017.

 • Dagkirurgiatlas 2011-2013

  Atlaset som omhander dagkirurgi var piloten fra Helseatlas. Atlaset ble lansert i januar 2015 og har fått mye oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.

 • Barnehelseatlas

  Barnehelseatlaset gir et innblikk i fordelingen av helsetjenester til barn i Norge. Tilsammen er 10,6 millioner kontakter mellom barn og helsetjenesten er analysert.

 • Colourbox.comNyfødtmedisin

  Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas omhandler alle nyfødte barn som har vært innlagt i avdelinger for syke nyfødte i Norge i perioden 2009 til 2014. Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister (NNK) er datakilden til dette helseatlaset.

 • Colourbox.comEldrehelse

  En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Eldrehelseatlas for Norge beskriver variasjon i eldres bruk av sentrale somatiske spesialisthelsetjenester i forhold til bosted.

 • Colourbox.comKOLS

  En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Helseatlas kols beskriver variasjon i bruk av fastlege og legevakt, poliklinikk, akuttinnleggelser og rehabilitering i forhold til bosted for personer med kols.

Fant du det du lette etter?