Helseatlas

Her vil du finne en oversikt over publiserte helseatlas fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). 

​I Norge er det et mål at hele befolkningen skal ha et likeverdig tilbud av helsetjenester på tvers av geografi og sosiale grupper. Helseatlas er et verktøy for å sammenlikne befolkningens bruk av helsetjenester i forskjellige geografiske områder, uavhengig av hvilket sted pasientene behandles.

Helseatlas er en nettbasert karttjeneste. Atlaset er et tredelt produkt som består av et interaktivt Norgeskart, faktaark og en rapport som redegjør for metode og med mer inngående beskrivelse av hvert pasientutvalg. Helseatlas utvikles og leveres av SKDE i samarbeid med Helse Vest og Helsedirektoratet.

Fant du det du lette etter?