Stillinger som analytikere ved SKDE

Har du lyst til å arbeide som analytiker i forskningsseksjonen i Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)? Vil du være med å utvikle metoder og analyser som beskriver hvordan spesialisthelsetjenesten tilbys og fordeles i befolkningen?

Forskningsparken
SKDEs lokaler i Tromsø

​Vi publiserer enkeltresultater samt større og mindre rapporter på bestilling fra oppdragsgivere i spesialisthelsetjenesten eller i forvaltningen. Vi utvikler og produserer Helseatlas som et nasjonalt oppdrag. Analyser fra SKDE gir et viktig bidrag til dokumentasjon av likeverdighet i forbruket av helsetjenester både nasjonalt og regionalt. 

Vi initierer også egen forskning og analyser, ofte i samarbeid med kliniske fagmiljø i helsetjenesten. Våre arbeidsmetoder forutsetter stor felles innsats for å nå ambisiøse mål. Vi er avhengig av legitimitet hos mottakere av våre analyser og tilstreber et solid vitenskapelig nivå i vårt arbeid, uavhengig av om resultatene publiseres vitenskapelig eller på annen måte.

Vi har nå tre ledige stillinger som analytiker hos oss, hvorav én er fast.

To analytikere til vikariat

Analytiker - fast stilling


Fant du det du lette etter?