Gul beredskap i Helse Nord RHF

Koronavirus

Helsetjenesten ruster seg til å håndtere koronasmitten og pasienter som trenger sykehusbehandling for covid-19.