Diabetesutdanning i Nord-Norge

​Diabetes er et stadig økende problem, både blant voksne og barn. Vi ser diabetes stadig oftere, hos yngre personer, og gjerne i kombinasjon med overvekt og/eller spiseforstyrrelser. God behandling krever inngående kunnskap om diabetes, og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å møte pasientens behov på de ulike områder​.

Studieplan

​Studieplan er utarbeidet av rådgiver/regional diabetessykepleier Lisbeth Pedersen og diabtessykepleier Elin Irene Larsen i samarbeid med fagansvarlig/overlege Tor Claudi. Det er et samarbeid mellom Helse Nord RHF og Nord universitet.

Kostnader

Semesteravgift kr 595 modul 1 og 3. Modul 2: kr 595 per semester om flere enn 30 studenter, og kr 9000 om færre enn 30 studenter.

Utgifter til litteratur.

Reise- og oppholdsutgifter.

Opptakskrav

Fullført og bestått 3-årig helse- og sosialfaglig høgskole- eller universitetsutdanning. Minimum 1 års yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkere med annen bakgrunn/utdanning kan tas opp til studiet etter individuell vurdering.​

Søknasskjema

​Søknadsskjema fås ved Nord universitet: www.nord.no.​​​​ Husk søknadsfrist: 15. april.

Videreutdanninger/gradsoppbygging

For sykepleiere arbeides det med en mastermodul i sykepleie hvor studiet kan få innpass. For andre vil den kunne inngå som en modul i master i praktisk kunnskap.

Yrkesmuligheter

Studiet er tverrfaglig og gir kompetanse både innen sykehus- og kommunehelsetjenesten. Det er særlig velegnet for de som har stilling som diabetessykepleier, for ernæringsfysiologer og dietetikere, leger både i primærhelsetjenesten og i sykehus, jordmødre, helsesøstre, fysioterapeuter m.fl.

Mer informasjon

For ytterligere informasjon, ta kontakt med: 

Rådgiver/regional diabetessykepleier Lisbeth Pedersen
Mob.: 918 87 160

Elin Irene Larsen
Diabetessykepleier barneavdelingen
Mob: 917 08 971


Velkommen som student ved diabetesutdanningen i Nord-Norge!​
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.