Hva er oppdraget?

Helse Nord RHFs oppdrag er å sikre at befolkningen i Nord-Norge får spesialisthelsetjenester når de trenger det.

​Spesialisthelsetjenester kan forklares som "sykehusbehandling", og det gjelder ​både innen fysisk helse (somatikk), psykisk helse, rus og rehabilitering.

Vi får våre oppdrag fra Storting og regjering. Årlig mottar vi oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Vi får også oppdrag i foretaksmøter.


Foretaksmøter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF​​​​