Hva har vi gjort?

På denne siden samler vi ulike kilder hvor du finner resultater av hva sykehusene i Helse Nord oppnår.


Kvalitetsindikatorer

En kvalitetsindikator forteller noe om kvaliteten på blant annet pasientbehandlingen og tilbudet på sykehuset. I Norge har vi en rekke slike kvalitetsindikatorer. Målet er å gi innbyggerne god informasjon om sykehusene.