Planer og prosjekter

​Nasjonal helse- og sykehusplan

Våren 2016 vedtok Stortinget nasjonal helse- og sykehusplan. Helse Sør-Øst RHF følger opp dette viktige arbeidet og utarbeider regionale planer.

Nasjonal helse- og sykehusplan handler om

  • pasienter som deltar aktivt i beslutninger om egen behandling og utvikling av helsetjenesten
  • ansatte i riktig antall og med riktig kompetanse som får brukt tiden sin riktig
  • sykehus som har klar oppgavedeling og som arbeider sammen i team
  • kvalitet utvikler helsetjenesten. Vi styrer etter kvalitet

I kort trekk: Nasjonal helse- og sykehusplan (regjeringen.no)
Her samler Helse Nord RHF faktagrunnlag vi bruker i  arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan

Fagplaner, rapporter og utredninger

Helse Nord utarbeider fagplaner for utvalgte fagområder. Planene utarbeides med involvering av de fremste fagfolk ved sykehusene i Nord-Norge, og er styrende for den faglige virksomheten på de ulike områdene ved sykehusene. 

Fagplaner, rapporter og utredninger i Helse Nord


Felles innføring av kliniske systemer (FIKS-prosjektet)

FIKS-programmet i Helse Nord (Felles innføring kliniske systemer) har hatt ansvaret for innføringen av felles journalsystemer for de elleve sykehusene i Nord-Norge. Vår visjon "én journal i nord – uansett kor du bor​"​​​​​​ sier noe om våre ambisjoner for fagsystemene som innføres, og kan være verdt å lese. 

FIKS har også bidratt i utviklingen av nye kliniske systemer, og har dessuten hatt ansvaret for planlegging av innføringsprosjektet for elektronisk kurve og ny pasientjournal. FIKS-programmet ble formelt avsluttet 30. mars 2017.

Les mer om FIKS-prosjektet 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.