Behandling

​​​Fysisk helse

​​​Psykisk helsevern


​​​Habilitering og rehabilitering


T​jenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at pasient og bruker kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. i Helse Nord finnes en rekke offentlige og private rehabiliteringstilbud.

​Habilitering og rehabilitering i Helse Nord​​


​​​Raskere tilbake


​​​Tverrfaglig 

​​​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Tilbudet om rusbehandling i Helse Nord består både av offentlige og private instutusjoner. 

Rusbehandling (TSB) i Helse Nord​​​​​Behandling i utlandet


Fant du det du lette etter?