Forskning og innovasjon i Helse Nord - global verden, nettverk

Forskning og innovasjon

Medisin og sykepleie er fag som utvikles hele tiden. En grunnverdi i det norske helsevesenet er å nyte godt av vitenskapelige fremskritt. Ny kunnskap gjør at pleie, arbeidsmåter og teknologi forbedres.

​​Forskning er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte og prioriterte oppgaver. 

Helse Nord RHF skal legge til rette

V​i i det regionale helseforetaket har ansvar for​ å gi penger til forskere og sørge for at de forsker på områder som gir direkte nytte i pasientbehandlingen. Dette gjør vi ved å koordinere forskningsstrategisk ​virksomhet, forvalte forskningsmidlene og å samarbeide med andre aktører.

I egen landsdel samarbeider vi med universitetene, der Norges arktiske universitet - UiT, med sin medisinerutdanning, psykologutdanning og andre helseutdanninger, er viktigste samarbeidspart. Også Nord universitet og høgskoler er våre samarbeidspartnere.


 

Ønsker du å delta i forskningsstudier?​


Du kan melde din interesse for å delta i forskningsstudier. Her finner du en oversikt over aktuelle kliniske studier for hele landet:

​Kliniske studier

​​Klinisk forskning deles gjerne i to hovedgrupper:


Intervensjons-studier som også kalles klinisk utprøving. Intervensjon betyr å gripe inn, eller å blande inn.
Ikke-intervensjons-studier som også kalles for observasjonsstudier. Klinisk forskning i Helse Nord skal bidra til ny kunnskap om helse og sykdom. Vi ønsker større medvirkning fra pasienter og brukere.​​

Intervensjonsstudier

​I kliniske intervensjonsstudier mottar forsøkspersonene en behandling, eller en oppfølging de ellers ikke ville ha fått. Det kan for eksempel være bruk av nye legemidler, nye bruksområder, ekstra oppfølgingsprosedyrer, eller behandlingsprosedyrer.​

Ikke-intervensjonsstudier

I ikke-intervensjonsstudier, observasjonsstudier, studeres helseeffekter på en gruppe pasienter som for eksempel mottar standard behandling.​
 

Forskning i helseforetakene​


Forskning i Finnmarkssyke​huset

Regionalt klinisk forskningssenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Forskning i Nordlandssykehuset

Forskning i Helgelandssykehuset​

Forskning i Sykehusapotek Nord​

Nøkkeltall for forskning

Ressursbruk

I 2014 ble det brukt 241,2 millioner kroner i driftskostnader til forskning i våre fem helseforetak. Midlene er en kombinasjon av tildelte midler fra Helse Nord RHF – noen i åpen konkurranse og noen som strategiske direkte satsinger – noen eksterne midler, og egeninnsats. Egeninnsatsen kan være prosjektfinansiering, finansiering av utstyr og annen forskningsstøtte, og ikke minst finansiering av forskerårsverk.

Summen på 241,2 millioner kroner utgjør 1,9 prosent av de totale driftskostnadene for de fem helseforetakene i snitt. Universitetssykehuset Nord-Norges andel er 3,5 prosent og Nordlandssykehusets andel 0,9 prosent. Øvrige helseforetak har en lavere andel.

I 2014 ble det brukt 135 millioner kroern til forskning over Helse Nord RHFs budsjett . I 2015 var dette steget til 140 millioner kroner, og i 2016 er beløpet 148 millioner kroner. I tillegg er det bevilget noen midler direkte til Tromsøundersøkelsen, samt tillatt investeringer til forskning, slik at beløpet er på over 150 millioner kroner til forskning fra RHF-et slik målet var i forrige forskningsstrategi.


Aktivitet
 
Målt i forskningspoeng har vår region 8,4% andel av forskningspoengene til alle RHFene (målt ved treårssnitt). Dette har vært stabilt over flere år. De siste årene regnes også inn om institusjonene har fått forskningsmidler fra Forskningsrådet og EU, slik at dette vil ha innvirkning på vår andel.

Forskningsnyheter

01.03.2017

UNN får 15 millioner til hjerneslag-studie

Professor Ellisiv Mathiesen ved UNN har fått 15 millioner for å lede internasjonalt hjerneslag-studie. Målet er å finne en bedre standardbehandling for pasienter som får hjerneslag mens de sover. 
09.02.2017

KLINBEFORSK lyser ut midler i 2017

Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, lyser nå ut midler for 2017. Søknadsfrist er 30. april 2017.
16.12.2016

Forskningsmidler fra KLINBEFORSK også i 2017

Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, er gitt et tilskudd på totalt 133,6 mill. kroner over Statsbudsjettet 2017. Dette betyr at det blir lyst ut midler også i 2017. Søknadsfrist for utlysningen er satt til 30. april 2017.
06.12.2016

Forskningsmidler 2017

Helse Nord har tildelt om lag 117 millioner kroner til løpende og nye forskningsprosjekter i 2017. Midlene er fordelt på følgende måte:
14.11.2016

Forskere ble gjort stas på

Ny helseforskning i nord gir ny kunnskap. Som en del av årets regionale helseforskningskonferanse i Tromsø vanket det pris til flere forskere fra sykehus og universitet.
07.09.2016

Helseforskningskonferanse i Tromsø

2. og 3. november arrangeres en stor regional helseforskningskonferanse i Tromsø. Formålet med konferansen er å synliggjøre helseforskningen i landsdelen og bidra til nettverksbygging mellom forskere.
01.07.2016

Tilleggstildeling av forskningsmidler for 2016

På grunn av frigjorte midler har ytterligere 13 prosjekter fått tildelt forskningsmidler fra Helse Nord. Se oversikten her.
27.06.2016

Informasjonsmøter om forskningsmidler for 2017

Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2017. I den anledning arrangeres det informasjonsmøter i hele landsdelen. Se oversikt over møtene her:
20.06.2016

Utlysning av forskningsmidler for 2017

Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2017.
13.06.2016

Presenter forskningen din

Bli med og presenter din forskning på forskningskonferansen 2016 i Tromsø 2. til 3. november. Fristen for å sende inn abstracts er 15. juni.
01.06.2016

Nasjonal utlysning av forskningsmidler for 2017 - KLINBEFORSK

Søk på ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier og sammenliknende effektstudier.
01.04.2016

Disse områdene fikk mest forskningsmidler

Kreft, hjerte og mental helse er de områdene hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler.
17.12.2015

Forskningsmidler for 2016 tildelt

Helse Nord har tildelt 123,8 millioner kroner til løpende og nye forskningsprosjekter i 2016. 
26.08.2015

Utlysning av forskningsmidler 2016

Utlysning av midler til klinisk forskning, inkludert translasjonsforskning og forskning på samhandling for 2016.
Se flere nyheter()