Læring og mestring

Opplæring av pasienter og pårørende er en av våre  hovedoppgaver.

​Alle sykehus har lærings- og mestringssenter (LMS). Opplæringen av pasienter og pårørende skal styrke helse og livskvalitet, gi støtte til mestring ved sykdom, og gjøre pasienter og deres pårørende i stand til å ta informerte valg.

LMS-ene er med på å utvikle og spre helsepedagogisk kompetanse og søtter opp om brukermedvirkningen. LMS er en møteplass for samarbeid og kurs.

Lærings- og mestringssentrene (LMS) i Helse Nord​

​På sykehusenes nettsider finner du også oversikt over pasientkurs.

Pasient- og pårørendeopplæring i Finnmarssykehuset​

Pasient- og pårørendeopplæring i Universitetssykehuset Nord-Norge 

Pasient- og pårørendeopplæring i Nordlandssykehuset​

Pasient- og pårørendeopplæring i Helgelandssykehuset​

Brukermedvirkning i Helse Nord

​Brukerutvalg

Plan for pasient- og pårørendeopplæring

Helse Nords strategiske plan for pasient- og pårørendeopplæring

Kompetanse om læring og mestring​

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse​

Mer kunnskap om fagfeltet: Regional kompetansetjeneste i Helse Sør-Øst​​

​​Regional rådgiver

Regional rådgiver for læring og mestring, Elsa Hamre​