Grønn beredskap i Helse Nord RHF

Koronavirus

Helsetjenesten er forberedt på å håndtere koronasmitten og pasienter som trenger sykehusbehandling for covid-19. Samtidig skal ordinær akutt og planlagt pasientbehandling ivaretas. Grønt beredskapsnivå betyr at det fortsatt arbeides med koronaberedskapen. Beredskapsnivået vurderes kontinuerlig og kan endres raskt ved behov.

Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

Se alle nyhetene

Møter og konferanser