Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

 • 15.06.2018
  Sikkerhetspsykiatri – viktigere enn…?

  - En satsing på tilbudet til alvorlig psykisk syke er i tråd med kjernen av vårt samfunnsoppdrag. Det vil utfordre vår evne til prioritering, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 04.06.2018
  Disse tiltakene skal sikre beredskapen i luftambulansen

  Her er lista over fly og helikopter som skal sikre forsvarlig beredskap i luftambulansen.

 • 01.06.2018
  Gratulerer UNN og Nord-Norge

  – A-fløya og PET senteret ved UNN er et nødvendig regionalt fellesprosjekt som styrker høyspesialisert behandling, avansert diagnostikk og forskning i nord, skriver Lars Vorland i ukens fredagbrev.

 • 30.05.2018
  Ber gravide følge normale prosedyrer

  – Vi har fortsatt en ustabil situasjon i ambulanseflytjenesten. Derfor ber vi sykehusene være ekstra oppmerksomme på å informere gravide om de normale prosedyrene som gjelder, sier fagdirektør i Helse Nord RHF, Geir Tollåli.

 • 23.05.2018
  Kostnader for å opprettholde beredskap på ambulansefly

  Når det den siste tiden har vært utfordrende å opprettholde god beredskap på ambulansefly, er det kostnader forbundet med tiltakene. Kostnadene har vært etterspurt av flere politikere og medier.

 • 18.05.2018
  Refleksjoner rundt ambulanseflysaken

  – Min viktigste oppgave er å sørge for at befolkningen i Nord-Norge får helsehjelp. De politiske diskusjonene i denne saken skal andre ta seg av, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 

 • 16.05.2018
  Stort engasjement for forbedringsarbeid og pasientsikkerhet

  Rekordmange sykehusansatte har deltatt i årets medarbeiderundersøkelse i Helse Nord.

 • 14.05.2018
  Åtte beslutninger fra Beslutningsforum

  Beslutningene var innen områdene diabetesmåling, fedmekirurgi, legemidler til amyotrofisk lateral sklerose (ALS), plakkpsoriasis, Crohns sykdom, og ikke-småcellet lungekreft.

 • 14.05.2018
  Styreleder i Helse Nord RHF trekker seg

  Marianne Telle, styreleder i Helse Nord RHF, trekker seg. Styrets nestleder Inger Lise Strøm overtar som styreleder inntil videre.

 • 09.05.2018
  Bedriftskompetanse og Babcock avslutter samarbeidet

  Bedriftskompetanse AS og Babcock Scandinavian AirAmbulance (BSAA) er nå enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. 

 • 08.05.2018
  Forsvaret etablerer midlertidige ambulansehelikopterbaser

  Tirsdag 8. mai klokken 21.00 etablerer Forsvaret et ambulansehelikopter på beredskap i Kirkenes.  Det andre helikopteret settes inn i Lakselv torsdag 10. mai.

 • 08.05.2018
  Spørsmål og svar om ambulanseflysaken

  På denne siden har vi samlet svar på spørsmål om ambulanseflysaken.

 • 08.05.2018
  Telle kunne ikke påvirke noe som helst i flyanbudet

  I offentligheten skapes det nå et bilde av at styreleder Helse Nord RHF, Marianne Telle, blander roller og var inhabil i ambulanseflyanbudet. Fakta er at hun ikke på noen måte har vært delaktig i anskaffelsesprosessen – og hun har ikke hatt...

 • 05.05.2018
  Ambulanseflyberedskapen i Helse Nord

  Det har vært stabil drift i ambulanseflytjenesten i landet den siste tiden. Helse Nord fortsetter likevel med nøye overvåking av beredskapen.

 • 27.04.2018
  Makt, ledelse og faglig endring

  – Når endringer skal gjennomføres må de være faglig godt fundert og folk må ha fått en sjanse til å forstå, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev

 • 26.04.2018
  Knut Georg skal lede Regionalt brukerutvalg

  - Jeg er en veldig engasjert fyr som er svært opptatt av brukermedvirkning, sier Knut Georg Hartviksen, den nye lederen i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord. 

 • 13.04.2018
  – Ja, vi trenger flere hybridleger

  – Ledelse og teknologi inn i utdanningen av leger og andre helsearbeidere, skriver Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.

 • 11.04.2018
  Forbedringsprisen til UNN og Helgelandssykehuset

  Prosjekter ved UNN Tromsø, oppvåkningsseksjonen og Helgelandssykehuset, Sandnessjøen mottar årets første forbedringspris fra Helse Nord.

 • 24.03.2018
  Alle ni ambulansefly er tilbake i normal beredskap over hele landet

  Det forventes normal beredskap gjennom hele påsken.

 • 23.03.2018
  KlinReg: Ny søknadstype for forskningsmidler

  Helse Nord lanserer en helt ny søknadstype. Et av målene er å fremme regionalt samarbeid hvor også de små helseforetakene er med. Søknadsfristen er 1. september 2018.

 • 23.03.2018
  Arven fra Legeforeningen

  Spesialistutdanning av leger har betydning i et tredveårsperspektiv og er vår viktigste utdanningsoppgave, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 20.03.2018
  Anbudskonkurranse innen psykisk helsevern

  Helse Nord RHF skal anskaffe behandlingsopphold innen psykisk helsevern for voksne. 

 • 16.03.2018
  Nytt behandlingstilbud: Omlegging av "Raskere tilbake"

  Helse Nord RHF har inngått avtale om kortvarige mestringsopphold. Tilbudet er en del av omleggingen av «Raskere tilbake» ordningen.

 • 15.03.2018
  Nye styrer i helseforetakene i Helse Nord

  Alle de seks helseforetakene i Helse Nord har fått nye styrer for 2018–2020.

 • 15.03.2018
  Bedre akuttberedskap på Svalbard

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har nå etablert en ordning med vakt for anestesilege på Sysselmannens helikoptre. Dette gjør at akuttberedskapen på Svalbard er vesentlig styrket.

 • 14.03.2018 Universitetssykehuset Nord-Norge
  Vurdering av hendelsesforløpet ved lederskifte ved UNN

  Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge har 13. mars 2018 i fellesskap besluttet å få en ekstern og uhildet gjennomgang av hendelsesforløpet ved lederskifte på UNN. Bakgrunnen er ønsket om å lære av prosessen.

 • 08.03.2018
  Innovasjonsutlysning 2018

  Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. Nå lyser Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter. Søknadsfristen er 19. april.

 • 08.03.2018
  Sametinget og Helse Nord inngår samarbeidsavtale

  Sametinget og Helse Nord RHF underskrev 7. mars 2018 en samarbeidsavtale som skal styrke samarbeidet om utviklingen av helsetjenesten til den samiske befolkning.

 • 02.03.2018
  Veien videre i Finnmark

  – Nye sykehusbygg i Finnmark må kombineres med satsing på teknologi som gjør at flere tjenester kan gis der folk bor, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev.

 • 27.02.2018
  Trekker styresaken

  Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, besluttet 27. februar å trekke styresaken om valg av nye styrer i Helse Nord. 

 • 27.02.2018
  Nytt behandlingstilbud for lettere psykisk lidelse

  Helse Nord RHF har inngått avtaler med tre leverandører for kjøp av behandlingstilbud for personer med lettere psykiske lidelser med arbeidsdeltakelse som mål. Tilbudet forutsetter ikke at pasientene er i et arbeidsforhold ved henvisningstidspunktet. 

 • 26.02.2018
  Høie om tilbudet i Alta

  Statsråd Bent Høie har i foretaksmøte i dag bedt Helse Nord RHF om å gjennomføre en prosess med de kommunene i Vest-Finnmark som naturlig sogner til Klinikk Alta, for å vurdere om det er tilbud som det er naturlig å etablere, utover det som...

 • 22.02.2018
  Selvinnsjekk for pasienter innføres i hele regionen

  En selvbetjeningsløsning der pasienten selv kan registrere sin ankomst på sykehuset innføres nå i hele helseregionen. Innføringen av den regionale løsningen starter i Finnmark i april 2018.

 • 16.02.2018
  En spesiell uke

  Det var ikke bare enkelt å skulle åpne årets pasientsikkerhetskonferanse i lys av det som har hendt den siste uken, skriver adm. direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, i fredagsbrevet.

 • 12.02.2018
  KLINBEFORSK lyser ut midler i 2018

  Program for klinisk behandlingsforskning, KLINBEFORSK, lyser nå ut midler for 2017. Søknadsfrist er 30. april 2018.

 • 09.02.2018
  Oppnevner nytt styre i UNN

  Eivind Mikalsen konstitueres som styreleder i UNN.

 • 16.01.2018
  Her er det nye styret i Helse Nord RHF

  Helse- og omsorgsministeren har oppnevnt styremedlemmer og styreledere for de regionale helseforetakene. Helse Nord RHFs styre får tre nye medlemmer.

 • 12.01.2018
  Bærekraft handler ikke bare om økonomi

  Hva menes når det snakkes om at vi må utvikle en bærekraftig spesialisthelsetjeneste? Det spørsmålet svarer Lars Vorland på i årets første fredagsbrev.

 • 11.01.2018
  Helse Nords forskningssjef til nasjonal komite

  Forskningssjefen i Helse Nord, Tove Klæboe Nilsen, er oppnevnt til Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsfag og humaniora (NESH).

 • 11.01.2018
  Rekordmange påmeldt til pasientsikkerhetskonferansen

  Interessen for pasientsikkerhet er stor blant de ansatte i Helse Nord. Den regionale pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø 14. og 15. februar er nå fulltegnet med over 350 påmeldte. Det er rekord for den årlige konferansen.

 • 03.01.2018 Finnmarkssykehuset
  Midler til forskning og utviklingsarbeid for 2018 - 2.gangs utlysning

  FoU-styret for Samisk nasjonalt kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) deler årlig ut inntil 2 mill. kroner til forskning og utviklings­prosjekter som har som mål å øke kunnskapen innenfor området psykisk helsevern og rus for...

 • 22.12.2017
  Hva har vært viktig i 2017?

  – Eldrehelseatlas, oppstarten av medisinerutdanning i Finnmark og #metoo-kampanjen har det til felles at de har stor betydning for fremtiden, skriver Lars Vorland i årets siste fredagsbrev.

 • 18.12.2017
  Ny anskaffelse innen psykisk helsevern

  Helse Nord RHF har publisert en veiledende kunngjøring av kommende anskaffelse innen psykisk helsevern for voksne. Vi inviterer derfor brukerorganisasjoner til å gi sine innspill på behov.

 • 13.12.2017
  PCI-tilbud i Bodø vedtatt

  Styret i Helse Nord RHF har vedtatt at også Nordlandssykehuset Bodø skal tilby pasientene PCI-behandling.

 • 11.12.2017
  Hvorfor sjekker ingen fakta i stedet for å spre rykter?

  I PCI-saken i Helse Nord foregår det nå en ryktespredning og omgang med fakta som ikke kan stå uimotsagt. (Leserinnlegg av Lars Vorland.)

 • 08.12.2017
  Fortsatt for høy pris

  Beslutningsforum holdt ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbudet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza).

 • 08.12.2017
  Ledelsen har ansvaret for fagfolkenes kompetanse

  – Det er ikke nok å forsikre seg om at folk har autorisasjonspapirene i orden. Vi må ha systemer for opplæring og dokumentasjon på at folk kan jobben som skal gjøres, skriver Lars Vorland i fredagsbrevet.

 • 07.12.2017
  Utfører unødvendige gynekologiske undersøkelser

  En ny norsk studie viser at gynekologer utfører unødvendige og frarådete undersøkelser på sine pasienter. Studien peker mot økonomiske motiv hos avtalespesialister og forsker mener refusjonssystemet må revurderes.

 • 06.12.2017
  Opprettholder forslag om PCI-tilbud i Bodø

  - Jeg står fast på min innstilling om at det bør etableres et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.

 • 04.12.2017
  Helse Nords forskningsmidler for 2018 tildelt

  Helse Nord har tildelt om lag 111 millioner kroner til løpende og nye forskningsprosjekter i 2018. Midlene er fordelt på følgende måte.

Se alle nyhetene

Møter og konferanser