Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

23.09.2016

Brukere og team av fagfolk skaper forbedringer

– Pasientenes erfaringer og råd og presentasjon av gode forbedringsprosjekter fra helsetjenesten var svært inspirerende på Pasientsikkerhetskonferansen, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens Fredagsbrev.
09.09.2016

Ambulansefly inngår i akuttkjeden

Luftambulansetjenesten som sådan, er en integrert del av den akuttmedisinske beredskapen.
09.09.2016

Ledere med MBA og engasjement i mennesker

– Når hundre medarbeidere har fått sin lederutdanning skal det bidra til bedre helsetjenester, mer effektiv bruk av ressursene og meningsfylte arbeidsplasser, skriver adm.dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
07.09.2016

Helseforskningskonferanse i Tromsø

2. og 3. november arrangeres en stor regional helseforskningskonferanse i Tromsø. Formålet med konferansen er å synliggjøre helseforskningen i landsdelen og bidra til nettverksbygging mellom forskere.
31.08.2016

Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

Fra 1. oktober kan pasienter søke om å få dekket noen typer pasientreiser på nett.
24.08.2016

Fikk forbedringspris for bedre mattilbud

Ernæringsfysiologer og kokkene ved Nordlandssykehuset har samarbeidet om å bedre mattilbudet til pasientene. Det fikk de Helse Nords forbedringspris for.
23.08.2016

Offentlig anskaffelse av rusbehandling

Helse Nord RHF vil inngå langsiktige avtaler om kjøp av døgnbehandling innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for om lag 80 millioner kroner i året.
23.08.2016

Nye legemidler til blødere og revmatikere

Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre to nye legemidler: ett til blødere og ett til revmatikere.
19.08.2016

Fredagsbrevet uke 33

Ingen tjeneste kan oppfatte seg som god uten at den grunnleggende respekt for andre mennesker er fundamentet og at våre verdier kvalitet, trygghet og respekt ivaretas, skriver adm. dir Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev. 
03.08.2016

Søk jobb i forvaltningssenteret for EPJ

Sykehusene i Helse Nord har fått én felles elektronisk pasientjournal (EPJ). Det betyr at 15000 journalbrukere nå bruker journalen på samme måte. Nå kan du søke jobb i det nye regionale forvaltningssenteret. Søknadsfrist: 4. september.
02.08.2016

Anbefaler ny strålebehandling i Norge

De fire regionale helseforetakene anbefaler at det etableres en ny og mer skånsom stråleterapibehandling til kreftpasienter i Norge: strålebehandling med protoner. 
29.07.2016

Helse Nord inviterer til møte om flyambulanse

Mange har i sommer engasjert seg i diskusjonen om framtidig flyambulansetjeneste i Finnmark. Helse Nord inviterer til møte.
20.07.2016

Nasjonal pilot for bedre pasientsikkerhet

Medisinsk og kirurgisk sengepost på Helgelandssykehuset Mo i Rana er pilot for et nasjonalt prosjekt innen pasientsikkerhet. Dette vil gi føringer for hvordan norske sykehus i fremtiden skal oppdage risikopasienter tidligere.
11.07.2016

Kjetil Marius Istad blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

Kjetil Marius Istad (41) blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. Hovedkontoret er i Vadsø.
08.07.2016

Det finnes flere svar

Mandatet for arbeidet med kirurgisk akuttberedskap og stedlig ledelse er klart. Det er nødvendig med en prosess som sikrer god medvirkning fordi det finnes ikke bare ett riktig svar, skriver adm.dir. Lars Vorland i ukens Fredagsbrev.
01.07.2016

Dette mener sykehuspasientene

Sykehuspasientene er mest fornøyd med legene og pleiepersonalet, viser ny stor undersøkelse. Mindre fornøyd var de med ventetider og samhandling mellom sykehus og kommune. 
01.07.2016

Styrker luftambulansetjenesten

Alle landets baser får nye ambulansehelikoptre fra sommeren 2018. Da skal ambulansehelikoptertjenesten i Norge bli enda bedre.
01.07.2016

Tilleggstildeling av forskningsmidler for 2016

På grunn av frigjorte midler har ytterligere 13 prosjekter fått tildelt forskningsmidler fra Helse Nord. Se oversikten her.
30.06.2016

Streik hos drivstoffleverandører på flyplasser

Ambulanseflytrafikken avvikles som normalt i Helse Nord. Så langt har ikke streiken blant drivstoffleverandører medført konsekvenser for pasienttransporten. 
29.06.2016

Spesialistforskriften på høring

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger.
27.06.2016

Informasjonsmøter om forskningsmidler for 2017

Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2017. I den anledning arrangeres det informasjonsmøter i hele landsdelen. Se oversikt over møtene her:
23.06.2016

God sommer

Lars Vorland ønsker alle sine medarbeidere god sommer i denne ukes fredagsbrev.
22.06.2016

Fikk pris for bedre mattilbud

Ved Nordlandssykehuset har ernæringsfysiologer og kokkene samarbeidet om å bedre mattilbudet til pasientene. Det har de nå fått forbedringsprisen for.
21.06.2016

Søk jobb i forvaltningssenteret for én journal i nord!

Nylig fikk elleve sykehus i Helse Nord én felles journal. Har du lyst til å jobbe med forvaltning og opplæring i bruk av journalsystemet DIPS? Søk jobb her!
20.06.2016

Utlysning av forskningsmidler for 2017

Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2017.
14.06.2016

Utvikler framtidens sykehussjefer

17 prosent av lederne i norske sykehus er over 60 år. Jakten på deres etterfølgere er godt i gang. Et nasjonalt program for ledermobilisering har vært testet ut i alle de fire helseregionene og viser seg å virke etter planen.
13.06.2016

Forskningsutlysningen 20. juni - nye kriterier for kvalitet og nytte

Den åpne utlysningen av forskningsmidler for 2017 blir publisert mandag 20. juni.
13.06.2016

Presenter forskningen din

Bli med og presenter din forskning på forskningskonferansen 2016 i Tromsø 2. til 3. november. Fristen for å sende inn abstracts er 15. juni.
13.06.2016

Et skritt nærmere én journal i nord

Mandag 6. juni fikk alle leger og sykepleiere ved somatisk spesialisthelse-tjeneste i Nord-Norge tilgang til pasienthistorikk fra samtlige elleve sykehus i regionen.
13.06.2016

Helseanalysekonferansen 2016

Helse Nord og SAS Institute inviterer til inspirasjons- og kunnskapskonferanse i Tromsø 7. til 8. september. 
10.06.2016

En enklere hverdag med digital teknologi

På hvilken måte er digitale tjenester bra for pasientene og de ansatte ved sykehusene? Det skriver Lars Vorland om i denne ukens fredagsbrev
09.06.2016

Bedre kreftbehandling til Norge

Norge skal bygge protonanlegg slik at vi kan innføre protonterapi i kreftbehandlingen. Forslag til hvor anlegget skal ligge kommer 1. august.
08.06.2016

Nye nettsider i Helse Nord

Nå bygger alle sykehusene i Helse Nord nye pasientrettede nettsider. Nettsidene skal gjøre det enkelt å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling.
06.06.2016

Én journal for finnmarkingen - og for Helse Nord!

Gratulerer med én journal ved Finnmarkssykehuset! - Ett viktig grep for å gjøre det tryggere for pasienten, mener prosjektleder Line Nilsen.
05.06.2016

Høring: Smittevernplan og tuberkuloseprogram

Helse Nord RHF sender på høring smittevernplan 2016-2020 og tuberkulosekontrollprogram 2016-2020.
01.06.2016

Nasjonal utlysning av forskningsmidler for 2017 - KLINBEFORSK

Søk på ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier og sammenliknende effektstudier.
01.06.2016

Opptatt av pasientsikkerhet?

Meld deg på pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø 21. - 22. september.
27.05.2016

Politikerne er grunnmuren

Viktig å ha god kontakt med folkets representanter, skriver Lars Vorland i denne ukens Fredagsbrev.
25.05.2016

Luftambulansetjenesten får jetfly

To jetfly skal settes inn i den norske luftambulansetjenesten fra sommeren 2019. Det vil gi bedre beredskap og pasientsikkerhet for hele landet.
19.05.2016

Kriterier for sykehuslokalisering ut på høring

Kriteriene som er foreslått å gjelde for valg av sykehustomt sendes på høring.
06.05.2016

Hva kan vi lære av DnB og Telenor?

Det spørsmålet stiller administrerende direktør Lars Vorland i denne ukes fredagsbrev.
04.05.2016

Mange sjekker sykehusjournalen sin

Rundt 2000 pasienter logger hver dag inn på helsenorge.no for å sjekke sykehusjournalen sin. 
22.04.2016

Vi skal lære av feil, derfor må vi melde

Melding av avvik og uønskede hendelser skjer fordi vi skal bringe klarhet i hva som har skjedd og lære for å forbedre, skriver adm.dir. Lars Vorland i sitt fredagsbrev denne uken.
12.04.2016

Bedre behandling i Helse Nord

Pasientene i Helse Nord får stadig bedre behandling, viser årlig melding fra Helse Nord.
12.04.2016

Seks kritiske tilfeller av feil i pasientjournalen

Etter at pasientene i Helse Nord fikk innsyn i sin sykehusjournal ved å logge på nett, kjenner vi til seks tilfeller hvor pasienter har oppdaget kritisk feil i sin journal.
08.04.2016

Vi må få avklart organiseringen av akuttkirurgi

– Vi har ansvar for å få avklart organiseringen av akuttkirurgisk beredskap, skriver adm. dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
01.04.2016

Disse områdene fikk mest forskningsmidler

Kreft, hjerte og mental helse er de områdene hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler.
13.03.2016

Enklere tilgang for pasienten, mer jobb for legen?

Vil leger og andre behandlere få mer å gjøre når pasienter har fått mye enklere tilgang til sin sykehusjournal?
10.03.2016

ESA: – Helse Nord har fulgt regelverket

Etter å ha undersøkt Helse Nords kjøp av IKT-system for pasientjournal i 2011, konkluderer ESA med at anbudskonkurransen har fulgt regelverket.
07.03.2016

Helse Nord oppretter medikamentfritt døgntilbud innen psykisk helse

Pasienter i psykisk helsevern som er motivert og ønsker behandling uten medikamenter, får nå et tilbud.
Se alle nyhetene
Se flere nyheter()

Hva skjer?

27.09 tirsdag

Møte om flyambulansen - med helsefaglige instanser i Finnmark

Helse Nord RHF inviterer kommuneoverlegene i Finnmark og Finnmarkssykehuset til møte om flyambulansetjenesten 2019–2030.

27.09 tirsdag

Møte om flyambulansen - med politikere i Finnmark

Helse Nord RHF inviterer politikere i Finnmark til møte om flyambulansetjenesten 2019–2030.

05.10 onsdag

Lik praksis i nord, diagnostisering av autismespekterforstyrrelser, Bodø

Målet med konferansen er å løfte utfordringer rundt diagnostisering av autismespekterforstyrrelser for å kunne jobbe mot en mest mulig enhetlig utredningspraksis.

21.11 mandag

Leder- og samarbeidskonferanse i Tromsø

Helse Nords regionale leder- og samarbeidskonferanse avholdes i Tromsø 21.-22. november 2016. Hovedtema er åpen og god dialog i sykehus.

Se flere kommende arrangementer ()