Grønn beredskap i Helse Nord RHF

Koronavirus

Helse Nord RHF er i grønt beredskapsnivå. Smittesituasjonen vurderes kontinuerlig og beredskapen vil bli hevet ved behov. Det regionale helseforetakets oppgaver består blant annet i å koordinere behovet for personell og å benytte den kapasiteten vi totalt har i alle sykehusene i Helse Nord.

Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

Se alle nyhetene