Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

20.07.2016

Nasjonal pilot for bedre pasientsikkerhet

Medisinsk og kirurgisk sengepost på Helgelandssykehuset Mo i Rana er pilot for et nasjonalt prosjekt innen pasientsikkerhet. Dette vil gi føringer for hvordan norske sykehus i fremtiden skal oppdage risikopasienter tidligere.
11.07.2016

Kjetil Marius Istad blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF

Kjetil Marius Istad (41) blir administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF. Hovedkontoret er i Vadsø.
08.07.2016

Det finnes flere svar

Mandatet for arbeidet med kirurgisk akuttberedskap og stedlig ledelse er klart. Det er nødvendig med en prosess som sikrer god medvirkning fordi det finnes ikke bare ett riktig svar, skriver adm.dir. Lars Vorland i ukens Fredagsbrev.
01.07.2016

Dette mener sykehuspasientene

Sykehuspasientene er mest fornøyd med legene og pleiepersonalet, viser ny stor undersøkelse. Mindre fornøyd var de med ventetider og samhandling mellom sykehus og kommune. 
01.07.2016

Styrker luftambulansetjenesten

Alle landets baser får nye ambulansehelikoptre fra sommeren 2018. Da skal ambulansehelikoptertjenesten i Norge bli enda bedre.
01.07.2016

Tilleggstildeling av forskningsmidler for 2016

På grunn av frigjorte midler har ytterligere 13 prosjekter fått tildelt forskningsmidler fra Helse Nord. Se oversikten her.
30.06.2016

Streik hos drivstoffleverandører på flyplasser

Ambulanseflytrafikken avvikles som normalt i Helse Nord. Så langt har ikke streiken blant drivstoffleverandører medført konsekvenser for pasienttransporten. 
29.06.2016

Spesialistforskriften på høring

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger.
27.06.2016

Informasjonsmøter om forskningsmidler for 2017

Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2017. I den anledning arrangeres det informasjonsmøter i hele landsdelen. Se oversikt over møtene her:
23.06.2016

God sommer

Lars Vorland ønsker alle sine medarbeidere god sommer i denne ukes fredagsbrev.
22.06.2016

Fikk pris for bedre mattilbud

Ved Nordlandssykehuset har ernæringsfysiologer og kokkene samarbeidet om å bedre mattilbudet til pasientene. Det har de nå fått forbedringsprisen for.
21.06.2016

Etablering av forvaltningssenter for én journal i nord

Nylig fikk elleve sykehus i Helse Nord én felles journal. Dette fordrer felles forvaltning av journalsystemet DIPS og av de felles prosedyrene for bruk av journalen som er innført i helseregionen.
20.06.2016

Utlysning av forskningsmidler for 2017

Nå lyses det ut midler til helseforskning i Helse Nord for 2017.
14.06.2016

Utvikler framtidens sykehussjefer

17 prosent av lederne i norske sykehus er over 60 år. Jakten på deres etterfølgere er godt i gang. Et nasjonalt program for ledermobilisering har vært testet ut i alle de fire helseregionene og viser seg å virke etter planen.
13.06.2016

Forskningsutlysningen 20. juni - nye kriterier for kvalitet og nytte

Den åpne utlysningen av forskningsmidler for 2017 blir publisert mandag 20. juni.
13.06.2016

Presenter forskningen din

Bli med og presenter din forskning på forskningskonferansen 2016 i Tromsø 2. til 3. november. Fristen for å sende inn abstracts er 15. juni.
13.06.2016

Et skritt nærmere én journal i nord

Mandag 6. juni fikk alle leger og sykepleiere ved somatisk spesialisthelse-tjeneste i Nord-Norge tilgang til pasienthistorikk fra samtlige elleve sykehus i regionen.
13.06.2016

Helseanalysekonferansen 2016

Helse Nord og SAS Institute inviterer til inspirasjons- og kunnskapskonferanse i Tromsø 7. til 8. september. 
10.06.2016

En enklere hverdag med digital teknologi

På hvilken måte er digitale tjenester bra for pasientene og de ansatte ved sykehusene? Det skriver Lars Vorland om i denne ukens fredagsbrev
09.06.2016

Bedre kreftbehandling til Norge

Norge skal bygge protonanlegg slik at vi kan innføre protonterapi i kreftbehandlingen. Forslag til hvor anlegget skal ligge kommer 1. august.
08.06.2016

Nye nettsider i Helse Nord

Nå bygger alle sykehusene i Helse Nord nye pasientrettede nettsider. Nettsidene skal gjøre det enkelt å søke informasjon om hva som skjer før, under og etter behandling.
06.06.2016

Én journal for finnmarkingen - og for Helse Nord!

Gratulerer med én journal ved Finnmarkssykehuset! - Ett viktig grep for å gjøre det tryggere for pasienten, mener prosjektleder Line Nilsen.
04.06.2016

Høring: Smittevernplan og tuberkuloseprogram

Helse Nord RHF sender på høring smittevernplan 2016-2020 og tuberkulosekontrollprogram 2016-2020.
01.06.2016

Nasjonal utlysning av forskningsmidler for 2017 - KLINBEFORSK

Søk på ca. 130 millioner kroner til kliniske multisenterstudier og sammenliknende effektstudier.
31.05.2016

Opptatt av pasientsikkerhet?

Meld deg på pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø 21. - 22. september.
26.05.2016

Politikerne er grunnmuren

Viktig å ha god kontakt med folkets representanter, skriver Lars Vorland i denne ukens Fredagsbrev.
24.05.2016

Luftambulansetjenesten får jetfly

To jetfly skal settes inn i den norske luftambulansetjenesten fra sommeren 2019. Det vil gi bedre beredskap og pasientsikkerhet for hele landet.
18.05.2016

Kriterier for sykehuslokalisering ut på høring

Kriteriene som er foreslått å gjelde for valg av sykehustomt sendes på høring.
05.05.2016

Hva kan vi lære av DnB og Telenor?

Det spørsmålet stiller administrerende direktør Lars Vorland i denne ukes fredagsbrev.
03.05.2016

Mange sjekker sykehusjournalen sin

Rundt 2000 pasienter logger hver dag inn på helsenorge.no for å sjekke sykehusjournalen sin. 
21.04.2016

Vi skal lære av feil, derfor må vi melde

Melding av avvik og uønskede hendelser skjer fordi vi skal bringe klarhet i hva som har skjedd og lære for å forbedre, skriver adm.dir. Lars Vorland i sitt fredagsbrev denne uken.
11.04.2016

Bedre behandling i Helse Nord

Pasientene i Helse Nord får stadig bedre behandling, viser årlig melding fra Helse Nord.
11.04.2016

Seks kritiske tilfeller av feil i pasientjournalen

Etter at pasientene i Helse Nord fikk innsyn i sin sykehusjournal ved å logge på nett, kjenner vi til seks tilfeller hvor pasienter har oppdaget kritisk feil i sin journal.
07.04.2016

Vi må få avklart organiseringen av akuttkirurgi

– Vi har ansvar for å få avklart organiseringen av akuttkirurgisk beredskap, skriver adm. dir. Lars Vorland i denne ukens fredagsbrev.
31.03.2016

Disse områdene fikk mest forskningsmidler

Kreft, hjerte og mental helse er de områdene hvor helseforetakene bruker mest forskningsmidler.
13.03.2016

Enklere tilgang for pasienten, mer jobb for legen?

Vil leger og andre behandlere få mer å gjøre når pasienter har fått mye enklere tilgang til sin sykehusjournal?
10.03.2016

ESA: – Helse Nord har fulgt regelverket

Etter å ha undersøkt Helse Nords kjøp av IKT-system for pasientjournal i 2011, konkluderer ESA med at anbudskonkurransen har fulgt regelverket.
07.03.2016

Helse Nord oppretter medikamentfritt døgntilbud innen psykisk helse

Pasienter i psykisk helsevern som er motivert og ønsker behandling uten medikamenter, får nå et tilbud.
25.02.2016

Høring: Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB (rus)

Helse Nord RHF har hatt på høring utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
17.12.2015

Forskningsmidler for 2016 tildelt

Helse Nord har tildelt 123,8 millioner kroner til løpende og nye forskningsprosjekter i 2016. 
10.12.2015

Nå kan pasienter lese journalen hjemme i sin egen stue

Nå kan pasienter i Helse Nord sitte hjemme i sin egen stue og lese sykehusjournalen sin. Dette er en stor dag, sier helse- og omsorgsminister, Bent Høie.
07.12.2015

Tor brenner for pasientmedvirkning

På kontoret henger Tor Ingebrigtsens gamle sjef i glass og ramme. Han minner UNN-direktøren på hvorfor pasienter skal få tilgang til sin egen journal.
01.12.2015

Kan være bra for pasienter innen psykisk helse og rus

– Pasienter innen psykisk helse og rus skiller seg ikke fra andre. De bør også få innblikk i sin egen pasientjournal, mener psykolog Eirik Holand.
08.09.2015

Pasientene vil ha sykehusjournalen på nett

Pasienter som har fått lese sin pasientjournal via internett er veldig fornøyde – og de forstår i stor grad hva som står skrevet i journalen.
25.08.2015

Utlysning av forskningsmidler 2016

Utlysning av midler til klinisk forskning, inkludert translasjonsforskning og forskning på samhandling for 2016.
08.06.2015

Pasienten får innsyn i henvisningene

Henvisninger fra fastleger til sykehus blir digitalt tilgjengelig for pasientene.
11.05.2015

Alle pasienter i Helse Nord får elektronisk tilgang til sin journal

10. desember 2015 får alle pasienter i Helse Nord tilgang til sin pasientjournal via innlogging på internett. – Kokfornøyd, sier testpasient Marianne Hofstra.
05.03.2015

ESA vil undersøke Helse Nords Dips-anskaffelser

Helse Nords ulovlige Dips-anskaffelse i 2003, og anbudet i 2011, skal undersøkes av EFTAs overvåkingsorgan, ESA.
11.02.2015

Helse Nord RHF brøt loven om å gå ut på anbud

Helse Nord RHF brøt i 2003 loven da vi anskaffet elektronisk pasientjournal gjennom en ulovlig direkteanskaffelse. Dette har vi fått kritikk for i offentligheten flere ganger. Nå fremmes kritikken på nytt.
08.05.2014

Varslingssak mot Helse Nord RHF

I 2013 fikk Helse Nord RHF en varslingssak mot seg.
Se flere nyheter()

Hva skjer?

Se flere kommende arrangementer ()