Gul beredskap i Helse Nord RHF

Koronavirus

Helse Nord RHF er i gult beredskapsnivå grunnet smittesituasjonen blant ansatte ved Hammerfest sykehus. Det regionale helseforetakets oppgaver består blant annet i å koordinere behovet for personell og å benytte den kapasiteten vi totalt har i alle sykehusene i Helse Nord.

Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

Se alle nyhetene

Møter og konferanser