Grønn beredskap i Helse Nord RHF

Koronavirus

Helsetjenesten er forberedt på å håndtere koronasmitten og pasienter som trenger sykehusbehandling for covid-19. Samtidig skal ordinær akutt og planlagt pasientbehandling ivaretas. Grønt beredskapsnivå betyr at det fortsatt arbeides med koronaberedskapen. Beredskapsnivået vurderes kontinuerlig og kan endres raskt ved behov.

Spesialist­helsetjenesten i Nord-Norge

Nyheter

 • MS Seadream 1
  05.08.2020
  Samhandling sikrer god håndtering av mulig koronasmitte

  Helse Nord RHF vil gi anerkjennelse for god håndtering av beredskapssituasjonene, både da MS Roald Amundsen kom til Tromsø og MS Seadream 1 kom til Bodø. Stikkordene er samhandling, koordinering, situasjons- og rolleforståelse.

 • Flyseter i et fly
  21.07.2020
  Reiseråd og anbefalinger etter reise til sykehusansatte

  Myndighetene har endret reiserådene knyttet til korona. Les her felles anbefalinger for alle sykehusansatte i hele landet.

 • Aas
  17.07.2020 Helgelandssykehuset
  Torbjørn Aas blir prosjektdirektør

  Heglelandssykehuset HF har ansatt Torbjørn Aas (50) som prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset. Aas var inn til oktober i fjor administrerende direktør for Helse Nord-Trøndelag, og før det administrerende direktør i Finnmarkssykehuset.

 • 15.07.2020 Finnmarkssykehuset
  Avløser Forsvarets helikopter

  Fra onsdag 15. juli overtar Norsk Luftambulanse AS ambulansehelikopterflygningene i Øst-Finnmark i perioden fram til 31. januar 2021. Helse Nord RHF jobber med en løsning etter dette. Samtidig takkes Forsvarets Bell-helikopter av.

 • Illustrasjon Foto: Helse Bergen
  13.07.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nå skal det produseres åndedrettsvern i Norge

  Leverandør Uniqon AS starter opp produksjonslinje på Stord, og skal levere 2,5 millioner åndedrettsvern innen to år. Denne kontrakten bidrar til nye arbeidsplasser på Stord, og samtidig sikrer den produksjon av viktig smittevernutstyr i Norge.

 • 06.07.2020
  Slik skal brukerne påvirke helseforskningen i Helse Nord

  Som første helseregion i landet skal Helse Nord nå ansette en rådgiver og to erfaringskonsulenter for å løfte satsingen på brukermedvirkning i helseforskning.

 • 06.07.2020
  Disse områdene får prioritet i Helse Nord de neste årene

  Styret i Helse Nord RHF har vedtatt økonomisk langtidsplan 2021 – 2024.

 • Colourbox.com
  30.06.2020
  Nå vises timeavtalene på Helsenorge

  Pasienter ved Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset og ved enkelte avdelinger i Nordlandssykehuset kan nå se timeavtalene sine på Helsenorge. I tillegg kan de sende melding om timen dersom de har spørsmål om timen eller tidspunktet ikke passer.

 • Portrett av Siri Tau Ursin.
  29.06.2020 Finnmarkssykehuset
  Ny direktør i Finnmarkssykehuset

  Siri Tau Ursin (57) ble i styremøte i dag, mandag 29. juni, ansatt som ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.

 • Colourbox.com
  19.06.2020
  Åpne rehabiliteringsplasser sommeren 2020

  Her finner du en oversikt over åpne rehabiliteringsplasser både hos sykehusene og private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Nord.

 • 18.06.2020
  «Snowhow»

  - Dere «står han av» her nord, sa jeg, nærmest uansett hva som skjer. Da reiste en vennlig mann seg og sa: «Cecilie, det er fordi vi har «snevvnnhev».

 • To helikopter med sykehuset i bakgrunnen
  17.06.2020 Helgelandssykehuset
  En gave til nytte for hele regionen

  Det ble en lang rekke med blomsteroverrekkelser og takksigelser under snorklippingen av ny fueltank i dag. Både 330 skvadron og Norsk Luftambulanse var tilstede da Helgelandssykehuset mottok gaven fra Helgeland sykehusaksjon.

 • 16.06.2020
  Helse Nord lyser ut forskningsmidler for 2021

  Søknadsfristen for å søke forskningsmidler for 2021 er 1. september klokken 16.

 • 12.06.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 24

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Colourbox.com
  11.06.2020
  Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor innføres i Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset

  Dialogmeldinger mellom helseforetak og legekontor er en sikker, elektronisk kommunikasjonskanal mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hensikten med denne tjenesten er å erstatte telefoner og unngå at henvisning og epikris...

 • Illustrasjon
  10.06.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 23

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for å dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • Stensland og Mannvik på tredemøller
  09.06.2020 Helgelandssykehuset
  Trening som del av rusbehandling

  Trening som del av behandling er et nytt tilbud for innlagte pasienter på Rusavdelingen.

 • 08.06.2020
  Kunsten å forstå de aller minste

  Økt sosial kompetanse, styrket tidlig kognisjon, redusert foreldrestress, mindre atferdsproblemer og økt trivsel. Dette er noen av funnene strukturert veiledning av foreldre til for tidlig fødte barn har avdekket.

 • Illustrasjon av hovedinngagen til nye Hammerfest sykehus.
  05.06.2020 Finnmarkssykehuset
  Høie legger ned grunnstein

  Mandag 8. juni legger helse- og omsorgsminister Bent Høie ned grunnsteinen for nye Hammerfest sykehus. Her kan du følge seremonien direkte.

 • 05.06.2020
  «For meg er betydningen av nærvær som leder svært viktig i en beredskapssituasjon»

  Da jeg kom fra stillingen som direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), rakk jeg så vidt å besøke de fleste av helseforetakene her i nord før fokuset fra slutten av februar ble helseberedskap og covid-19.

 • 05.06.2020
  Slik jobber spesialisthelsetjenesten for å beskytte miljøet

  Spesialisthelsetjenesten har et stort samfunnsansvar. Ikke bare i rollen som behandler, men ikke minst også i det å beskytte miljø og klima i størst mulig grad. I dag lanseres Spesialisthelsetjenestens rapport for samfunnsansvar.

 • 04.06.2020
  Bruker kunstig intelligens for å øke pasientsikkerheten

  Da en ny metode for å bedre pasientsikkerheten ble rullet ut i alle landets sykehus for ni år siden, valgte Nordlandssykehuset i Bodø å ta metoden enda et steg videre.

 • 30.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 22

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste distribueres fortløpende til helsetjenesten over hele landet for dekke løpende forbruk og for oppbygging av pandemilagre i kommuner og i spesialisthelsetjenesten.

 • 29.05.2020
  Når løsningen ligger i tarmen

  Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Harstad drives banebrytende forskning hvor nøkkelen ligger i din og min avføring, og i landets foreløpig eneste avføringsbank.

 • 29.05.2020
  Over én milliard investert i forskning og innovasjon

  Forskning og innovasjon i helsetjenestene får fram ny kunnskap til beste for pasienter og pasientbehandlingen. I fjor gikk over én milliard regionale forskningskroner til forskning og innovasjon i helseforetakene.

 • Foto av kvinne som jobber foran pc.
  26.05.2020 Helse Midt-Norge RHF
  Nye styrer i de felleseide selskapene

  Mandag ble det avholdt foretaksmøter der de regionale helseforetakenes fem felleseide selskap fikk nye styrer. Nasjonal IKT HF ble vedtatt avviklet.

 • 22.05.2020
  «Mange tror kanskje at vi slapp unna pandemien i nord»

  Grønn beredskap betyr ikke det samme som at faren er over.

 • Illustrasjon
  20.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye forsyninger av smittevernutstyr uke 21

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge, det meste er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • 20.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Starter munnbindproduksjon i Sykkylven

  Smittevernproduksjon AS i Sykkylven har fått kontrakt på leveranse av 20 millioner munnbind til den nasjonale innkjøpsordningen for smittevernutstyr som forvaltes av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp HF.

 • 18.05.2020 Nordlandssykehuset
  Koronatiltak – også i Psykisk helse og rus klinikken

  Psykisk helse og rus-klinikken i Nordlandssykehuset Rønvik har etablert egne mottak og egen sengepost for Covid-19 pasienter. Alle poliklinikker og øvrige sengeposter har iverksatt smitteverntiltak. Dette samtidig med at det meste av behand...

 • 18.05.2020
  Webinar: "Hvordan hjelpe våre hjelpere på intensiv i en krisesituasjon?"

  Her kan du se webinaret, og finne presentasjonene fra foredragsholderne.

 • 15.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Omfang av import og innkjøp av smittevernutstyr

  Det kommer stadig store forsendelser med smittevernutstyr til Norge gjennom den nasjonale ordningen som er etablert i regi av Helse Sør-Øst RHF og Sykehusinnkjøp. Det meste av utstyret er allerede distribuert til ulike deler av helsetjenesten.

 • Sykepleier Knut Arne
  15.05.2020 Helgelandssykehuset
  Søker etter framtidige sykepleierstudenter på Helgeland

  I ei felles satsing mellom alle kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset, er det nå startet et samarbeidsprosjekt med VID vitenskapelig høgskole. - Vi søker nå alle som kan tenke seg desentralisert sykepleierutdanningen fra høsten 2021...

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
  14.05.2020
  I grønn beredskap

  Alle helseforetakene i nord er nå i grønn beredskap i forbindelse med koronapandemien.

 • 13.05.2020
  Disse tiltakene prioriteres på grunn av pandemien

  Helse Nord RHF vurderer fortløpende tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien. Prosjektet Digitale pasienttjenester har ansvar for fire tiltak for å understøtte behovet for dialog og tilgang til informasjon med pasienter og mellom behandlere.

 • 13.05.2020
  Forskningsmidler til pilotstudier for kliniske studier er nå tildelt

  Helse Nord har tildelt i overkant av 1,7 millioner kroner til fire pilotstudier som nå skal i gang med å teste design eller innhente data for videre planlegging av kliniske studier.

 • 13.05.2020
  Nytt nasjonalt kompetansenettverk for innovasjon

  De regionale helseforetakene og KS har inngått avtale med PA Consulting om videre drift av kompetansenettverket InnoMed.

 • Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Intensivpasient
  08.05.2020
  Sykehusene har flere intensivplasser

  Alle sykehusene i Helse Nord har økt antall intensivplasser.

 • 07.05.2020
  Utreiseforbudet for helsepersonell oppheves

  Siden 12. mars har det ikke vært tillatt for helsepersonell å reise til utlandet. Nå har regjeringen opphevet forbudet, men fraråder fortsatt utenlandsreiser.

 • 06.05.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Nye leveranser av smittevernutstyr

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • 04.05.2020
  Markerer Håndhygienedagen med nettundervisning

  5. mai markeres Håndhygienedagen, og sjelden har vel dagen vært mer aktuell enn akkurat nå.

 • Illustrasjonsfoto
  04.05.2020
  Ny avtale om kjøp somatiske spesialiserte helsetjenester fra private i Tromsø og Bodø

  Helse Nord har inngått avtale med Aleris Helse AS .

 • Illustrasjon
  29.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Mer smittevernutstyr på vei til sykehus og kommuner

  Det har de siste dagene kommet flere forsendelser med smittevernutstyr til Norge. Forsendelsene har gjennomgått kvalitetskontroll både av erfarne fagfolk i Helse Sør-Øst og gjennom testing ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det er viktig f...

 • Illustrasjonsbilde
  28.04.2020
  Beslutningsforum innfører tre nye legemidler

  Beslutningsforum for nye metoder innfører nye legemidler til behandling av gram-negativ sepsis, kreft i eggstokker/eggleder/bukhinne, og hemofili A. I alt ble fire nye metoder besluttet i møtet mandag 27. april.

 • Bilde av lege
  28.04.2020
  Nytt register over mobiliserbart reservepersonell

  Helse Nord RHF lanserte torsdag 30. april et felles register over mobiliserbart reservepersonell i regionen. Tiltaket er en del av den regionale kontinuitets- og handlingsplan for den pågående koronapandemien.

 • 24.04.2020 Helse Sør-Øst RHF
  Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

  Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

 • 23.04.2020
  «For å klare å hjelpe andre, må vi også være i stand til å hjelpe oss selv - og hverandre»

  I en arbeidshverdag som skiller seg drastisk fra normalen, og hvor arbeidsmengden gjerne også er langt større, er det viktig å ta vare på seg selv – og på hverandre. For dette ingen sprint, men et utholdenhetsløp.

 • Collage nyhetsbilder
  20.04.2020
  Meld deg på Helse Nords nyhetsbrev

  Ønsker du å holde deg oppdatert på nyheter fra helseregionen Helse Nord? Nå kan du få dem rett i din e-postboks.

 • 16.04.2020
  Digitalt seminar om koronakrisen

  Krisesituasjonen har snudd hverdagen i Norge på hodet. Øvelse Nord inviterer til et digitalt beredskapsseminar med bred representasjon fra ulike etater og sektorer.

 • 15.04.2020
  Her finner du oversikt over tilgjengelig forskning på covid-19

  Det kommer stadig til nye studier og publikasjoner knyttet til covid-19. For å gi en oversikt over arbeidet har Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et systematisk og levende forskningskart.

Se alle nyhetene

Møter og konferanser