Arbeidstid i spesialisthelsetjenesten – om sammenhenger, risiko og helseeffekter

 

Hvilken risiko er knyttet til arbeidstiden for deg som jobber i helsesektoren? I dette webinaret skal vi se på helserisikoen forbundet med nattarbeid, lange arbeidsdager og -uker, kort hviletid mellom vakter og den belastning arbeidsoppgaver kan ha på de ansatte. 

Arbeidstilsynet, sammen med eksterne aktører, inviterer til en samtale om utfordringer, og mulige løsninger om arbeidstiden på norske sykehus. 

I webinaret har vi fått med oss representanter fra Yngre Legers Forening, Norsk Sykepleierforbund, UiB og Haraldsplass Diakonale Sykehus - i en samtale rundt arbeidstid i helsesektoren, om forskning på området, helseeffekter og tiltak for å forebygge helsebelastninger.   

Fant du det du lette etter?