Ekstraordinært styremøte i Helse Nord RHF 28. oktober 2021

 

I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for ekstraordinært styremøte, den 28. oktober 2021:

  • Sak 143-2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Sak 144-2021 Suppleringsvalg av styre i Nordlandssykehuset HF 2020-2022, jf. helseforetaksloven §21. Saken behandles unntatt offentlighet, jf. offl. § 13, jf. fvl. § 13, 1. ledd nr. 1.


Fant du det du lette etter?